Gå til sidens indhold

Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2020-0253
Klageren forsøgte at købe en billet på Skånetrafikens app, der ikke kan anvendes til lokale rejser i Danmark. Da Metro Service ved en fejl havde begrundet kontrolafgiften med, at klageren ikke havde billet til sin cykel, skulle de godtgøre klageren hendes udgift til ankenævnets klagegebyr på 160 kr.
12. marts 2021 Metro Trafikvirksomhed overvejende medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2017-0310
Hun foreviste et udløbet periodekort samt en tillægsbillet.
20. april 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2017-0311
Klageren som var voksen foreviste en børnebillet i stedet for en voksenbillet.
20. april 2018 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0271
Klageren rejste på Øresundsbillet Malmø (A) - Kastrup/København City (F+L). Efter det af Metro Service oplyste var der ikke oversigt over den type billetters gyldighedsområde på Metrostationer. Da klagerens billet også var gyldig til rejse mellem en lang en række metrostationer i zone 01, 03 og 04, og da klageren ved omstigning til metro inden for sin billets gyldighedsområde derfor ikke på en metrostation kunne gøre sig bekendt med billettens gyldighedsområde, fandt ankenævnet, at Metro Service skulle have frafaldet kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr. Metro skulle betale 10.000 kr. for tabt sag.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2016-0196
Rejse i metroen på Interrailbillet, som ikke gælder i metroen. Ikke medhold.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2015-0087
Kontrolafgift for manglende billet, da klageren kun kunne forevise en efterladt cykelbillet fra billetautomaten istedet for den bestilte 2 zoners voksenbillet. Det af klageren fremlagte bankudskrift kunne ikke føre til, at klageren fik medhold.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2014-0173
Klageren troede at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.
21. november 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2014-0026
Klageren kunne ved kontrol af sin rejsehjemmel i metroen kun fremvise en Estonian-air flybillet gyldig fra København til Tallinn. Det fremgik ikke af billetten, at den derudover skulle være gyldig rejsehjemmel til bus, tog eller metro i København. Kontrolafgiften for manglende gyldig rejsehjemmel i metroen blev herefter pålagt med rette.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2014-0158
Klageren klippede med sit NT-klippekort (Nordjyllands Trafikselskab) i metroen. Gjorde gældende, at klippekortet til forveksling ligner et 3-zoners klippekort til Hovedstaden. Ikke medhold.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2013-0411
Kontrolafgift for at rejse med DeutscheBahn-billet i metroen.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2013-0267
Anvendte billet til SJ - Hellerup - Karlskrona - i metroen. Billet kun gyldig til Øresundstoget.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2013-0279
Foreviste i metroen klippekort fra BAT, der kun er gyldig rejsehjemmel på Bornholm. At klageren efterfølgende stemplede det korrekte klippekort fører ikke til andet resultat.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2013-0164
Foreviste klippekort fra Midttrafik ved kontrol i Movia bus. Efterfølgende indsendelse af andet klippekort afvist.
28. november 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2013-0027
Operation Dagsværk billet ifølge påtrykt tekst ikke gyldig til rejse med Metroen. Metro Service besvarede klagerens henvendelse med et standardbrev, som af klageren kunne opfattes således, at Metro Service ikke havde taget konkret stilling til klagen. Metro Service pålagt at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr i ankenævnet.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0264
Rejste på NT (Nordjyllands Trafikselskabs) klippekort med Metroen i København.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0334
Rejste på DSB billet, der ikke gjaldt til omstigning til metroen. Metro Service skal godtgøre klagegebyret til klageren, da den indledende sagsbehandling utilstrækkelig.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0350
Rejste på DSB Rejsetidsgarantibillet, der ikke gælder til Metroen.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0180
Rejst på Øresundskort (F+L) i zone 2 uden for sædvanlig rejserute. Selskab medhold. Dissens.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0261
Rejst på SJ-billet.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0244
Rejste på cykelklippekort.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0262
Rejst på ***legitimationskort*** som periodekort.
3. december 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0326
Rejst på HyperCard til Fyn i Hovedstadsområdet.
3. december 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2012-0062
Rejst på forkert periodekort, sagsbehandlingsfejl hos DSB. Klageren havde selv ansvaret for gyldig rejsehjemmel. Afgørelse
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2010-0198
Rejst på DeutscheBahn-billet i bus.
3. december 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter 2010-0023
Rejst på S-togs éndagsbillet i Metro
24. juni 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold