Gå til sidens indhold

Glemte sager

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Glemte sager 2013-0298
Klageren glemte sin pung i bussen. Sagen blev behandlet som erstatningssag udenfor kontrakt, idet kravet ikke relaterede sig til den ydede transport. Movia havde ikke handlet ansvarspådragende, idet det beroede på klagerens egne forhold, at han glemte sin pung i bussen.
27. januar 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemte sager 2012-0339
Klageren glemte nyindkøbte sko til 800 kr. i metroen grundet driftsforstyrrelser. Manglende påregnelighed.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold