Gå til sidens indhold

Indsigelse sendt til forkert mail

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Indsigelse sendt til forkert mail 2014-0119
Klagerens periodekort var gyldigt til zonerne 01 - 02. Hun havde derfor ikke gyldig rejsehjemmel ved kontrol ved Ørestad st. i zone 03 - hvor hun foreviste sit periodekort til stewarden. Kontrolafgiften blev herefter pålagt med rette. Ankenævnet lagde til grund, at klageren besvarede Metros brev om fastholdelse af kontrolafgiften til ”noreply@m.dk”, hvorfra hun tidligere havde modtaget besked om sagens status. Klageren anvendte således ikke e-mailadressen Kundeservice@m.dk, som sender et autogeneret svar om, at denne adresse ikke længere kan anvendes. Klageren modtog derfor ikke noget autogeneret svar på sin e-mail sendt til noreply@m.dk. Da klageren således allerede i mail af 11. oktober 2013 gjorde indsigelser, og var berettiget til at anse denne indsigelse for at være kommet frem til Metro Service, var de ikke berettiget til den 3. december 2013 at sende hende en betalingspåmindelse med et rykkergebyr.
22. september 2014 Metro Klager delvist medhold