Gå til sidens indhold

Kunne ikke finde billet / opgav at lede

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2018-0121
Afslag på anmodning om aktindsigt (meroffentlighed) samt kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsekort anonymt i kontrolsituationen. Klager kunne ikke finde sit rejsekort. Ankenævnet fandt, at Metroselskabet var berettiget til at fastholde kontrolafgiften på 750 kr., da klager ikke kunne forevise nogen gyldig rejsehjemmel. Afslag på aktindsigt fandtes endvidere berettiget, da Metro Service A/S som et privatretligt selskab ikke kan anses for direkte omfattet af forvaltningslovens regler, hvorfor reglerne om aktindsigt ikke fandt anvendelse.
31. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2017-0306
Klageren foreviste ikke nogen billet i kontrollen., da han ikke kunne finde den. Upersonlig billet indsendt efterfølgende.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2017-0003
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af billet, som klageren ikke kunne finde ved kontrollen. Efterfølgende indsendelse af bankudskrift fra køb i billetautomat.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2016-0076
Kunne ikke finde sin billet.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2012-0054
Kunne ikke finde sit klippekort. Afgørelse
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2010-0186
Kunne ikke finde klippekort. Afgørelse
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2010-0102
Kunne ikke finde klippekort.
2. september 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2010-0051
Klippekort lå i tasken, periodekort dækkede ikke.
24. juni 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2009-0126
Kunne ikke finde klippekort i kontrolsituationen, fandt det efterfølgende.
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2009-0081
Kunne ikke finde klippekort ved kontrollen.
12. oktober 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2009-0065
Opgav at lede efter klippekort, kontrolafgift annulleret.
6. oktober 2009 DSB S-tog Klager medhold
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2009-0053
Kunne ikke finde sin tillægsbillet.
30. juni 2009 Movia Trafikvirksomheden medhold