Gå til sidens indhold

Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2018-0190
Genoptagelsessag. Rykkergebyr godkendt.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2018-0190
Kontrolafgift på 750 kr. da klageren ikke havde downloaded sit fornyede Ungdomskort til app’en samt et rykkergebyr på 100 kr., da klageren ikke overholdt 14-dagesfristen. Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr. og fastholdt rykkergebyret, hvilket ankenævnet statuerede skulle frafaldes. Metro Service anmodede efterfølgende om genoptagelse af sagen, hvilket ankenævnet imødekom og omgjorde afgørelsen, idet Metro Service ikke efter rejsereglerne var forpligtet til at nedsætte kontrolafgiften. Efter renteloven kan rykkergebyrer kun opkræves, når rykkerskrivelsen er fremsendt med rimelig grund.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2012-0114
Rykkergebyr blev godkendt, da HyperCard ikke var indsendt inden 14 dage.
18. september 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2012-0144
Ikke dokumenteret, at der var indsendt gyldigt kort inden 14-dages fristen. Rykkergebyr godkendt.
18. september 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2012-0146
Rykkergebyrer blev godkendt, da periodekort ikke blev indsendt inden 14 dage.
18. september 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2012-0150
Ikke forevist gyldigt kort inden fristen på 14 dage. Rykker godkendt.
18. september 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende indsendelse af gyldigt kort inden udløb af 14-dages fristen 2012-0178
Rykkergebyret blev godkendt, da periodekortet aldrig blev indsendt.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold