Gå til sidens indhold

Manglende overholdelse af betalingsfrist

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0281
Ankenævnet genoptog sagen og afgjorde, at Metro Service havde været berettiget til at pålægge to rykkerskrivelser et rykkegebyr på 100 kr. hver. Et mindretal fandt, at Metro Service ikke havde været berettiget til at opkræve det andet rykkergebyr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet og afgørelsen af 14. juni 2023 blev ophævet.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2022-0144
Klageren og hans hustru købte to billetter i Metroens billetautomat, men de medtog kun den ene billet, som de troede gjaldt for dem begge. Klageren blev herefter pålagt en kontrolafgift for at rejse uden gyldig rejsehjemmel. Ikke medhold
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2020-0065
Kontrolafgift grundet manglende check-ind, da klageren kun havde checket sin hund ind, men ikke sig selv. Klageren betalte ikke, og Metro Service sendte et rykkergebyr på 100 kr. Dette blev heller ikke betalt.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2019-0264
Klageren rejste på en tillægsbillet på én zone, hvorfor han blev pålagt en kontrolafgift for at mangle en zone, da man minimum skal have rejsehjemmel til to zoner. Den omstændighed, at klageren troede, at han havde købt den rette billettype kunne ikke ændre på, at kontrolafgiften var pålagt med rette.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2019-0054
To rykkergebyrer à 100 kr. grundet forsinket betaling af to kontrolafgifter.
19. juni 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2018-0125
Tre kontrolafgifter og 6 rykkergebyrer. Klageren påstod, at han ikke havde modtaget svar fra Metro Service, men dette blev ikke lagt til grund.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2018-0182
Klage over kontrolafgift på 375 kr. for manglende check ind af klagerens hund og klage over stewardens adfærd. Klageren fik ikke medhold, da check ind ville have fremgået af displayet med et 1-tal ud for ikonet med en voksen og et 1-tal ud for ikonet for en hund. Desuden ville standeren vise teksten ”1 voksen, 1 hund, ok – god rejse”. Ankenævnet bemærkede, at Metro Service havde beklaget klagerens dårlige oplevelse i forbindelse med kontrollen.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2017-0308
Klageren overholdt ikke betalingsfristen for kontrolafgiften, og Metro Service sendte en rykkerskrivelse, som klageren påstod, hun ikke havde modtaget. Et par dage senere betalte hun kontrolafgiften, men ikke rykkergebyret på 100 kr. Nogle dage senere modtog hun et yderligere rykkergebyr, men først 8 dage efter dateringen. Hun anførte derfor, at hvis hun havde modtaget den første rykkerskrivelse, ville denne formentlig først være nået frem, efter at hun havde betalt kontrolafgiften, og hun mente derfor ikke, at hun skulle betale de to rykkergebyrer. Dette fik hun ikke medhold i.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2018-0033
Rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger i forbindelse med automatisk optankning af 300 kr. på klagerens rejsekort. Klageren påstod, at han først blev gjort bekendt med kravet og rykkerskrivelserne, da han modtog inkassovarslet på sin nye adresse, at han ikke havde modtaget nogen mail, at han ikke længere boede på den gamle adresse, hvortil faktura og rykkergebyrer var blevet sendt, og at han pga. ferie og travlhed ikke kunne gøre noget ved kravet, før efter der var blevet pålagt inkassoomkostninger. Dette fik han ikke medhold i.
18. juni 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2016-0126
Klageren havde indgået en afdragsordning på betaling af en kontrolafgift i 3 rater. Afdragsordningen var pålagt et gebyr på 75 kr. Klageren mislogholdt aftalen, og Metro Service var berettiget til at sende hende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. Selv om klageren derefter betalte hele kontrolafgiften, var Metro Service berettiget til at anse hele aftalen for misligholdt, og kunne derfor opkræve 100 kr. + 3x25 i rategebyrer, i alt 175 kr. af klageren.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende overholdelse af betalingsfrist 2013-0374
Klageren overholdt ikke betalingsfristen. Påkravskrivelsen opfylder inkassoloven § 10 - hvorfor den samlede opkrævning godkendes af ankenævnet.
27. januar 2014 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold