Gå til sidens indhold

Mistet bagage

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Mistet bagage 2018-0106
Sagen vedrørte erstatning for mistet bagage – klagerens bagage var bortkommet fra bussens bagagerum ved ankomsten til København. Klageren ønskede en erstatning på 6.420 kr. Indklagede tilbød pr. kulance at godtgøre klageren 400 €. Ankenævnet bemærkede, at FlixBus’ rejsekoncept forudsætter, at passagererne skal placere større bagage i bagagerummet og ikke medbringe den oppe i bussen, hvor de ellers selv kan holde øje med det. Samtidig lægges der op til, at passagererne normalt skal stige ind i bussen før afgang og derfor ofte før bagagerummet lukkes. Dette fratager passagererne muligheden for selv at holde øje med deres ejendele i bagagerummet, ligesom der er stop undervejs på ruten, hvor passagererne heller ikke kan holde øje med deres bagage. Under disse omstændigheder fandt ankenævnet, at det måtte påhvile busselskabet at sørge for tilstrækkeligt opsyn med bagagen, fx ved bemanding ved lugerne i det omfang, chaufføren ikke kan holde øje med bagagen, idet varetægten efter ankenævnets opfattelse overgår til busselskabet ved passagerens læsning af bagagen i bussen. Ved at have undladt dette fandt ankenævnet, at FlixBus havde handlet erstatningspådragende, og derfor var erstatningsansvarlig for klagerens mistede bagage. Klageren anmeldte tyveriet til politiet den 9. februar 2018 og havde udarbejdet en liste med nypriser over de mistede genstande, som hun har indsendt til ankenævnet. Ankenævnet gennemgik listen, som omfatter helt almindelig bagage til en weekendtur, og fastsatte herefter erstatningen for klagerens tab skønsmæssigt til 3.500 kr.
31. oktober 2018 Flixbus Klager delvist medhold
Mistet bagage 2017-0193
Klageren fik medhold i sit krav om erstatning for mistet bagage. Det påhvilede busselskabet at sørge for tilstrækkeligt opsyn med bagagen.
21. december 2017 Rødbillet.dk Klager medhold
Mistet bagage 2016-0129
Klageren havde ikke gjort buschaufføren opmærksom på, at han medbragte en særligt kostbar cykel, hvorfor han ikke kunne kræve erstatning ud over det beløb, som han allerede havde fået fra sit forsikringsselskab.
7. marts 2017 Rødbillet.dk Trafikvirksomheden medhold
Mistet bagage 2012-0277
Klageren fik erstattet bagage for 6.000 kr., ikke tilstrækkeligt opsyn med bagagen og generel ansvarsfraskrivelsesklausul kunne ikke gøres gældende.
23. januar 2013 Gråhundbus/ Bornholmerbussen Klager delvist medhold