Gå til sidens indhold

Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2022-0149
Klageren var pålagt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for manglende rettidig betaling af en cykelkontrolafgift. Klageren gjorde gældende, at han ikke havde modtaget Metro Services afgørelse i sin in-boks, og at hans spam-filter bliver slettet efter 30 dage. Under den indledende sagsbehandling frafaldt Metro Service det ene rykkergebyr, og ankenævnet fastholdt det resterende, da klageren havde siddet den første rykkerskrivelse overhørigt uden at kontakte Metro Service. Der er med afgørelsen ikke taget principielt stilling til, om en besked anses for at være "kommet frem", når den er endt i modtagerens spamfilter. Metro Service har efter afgørelsen oplyst, at kunden i forbindelse med indtastning af klagen på www. får meddelelse om at huske at checke sit spamfilter, inden browseren lukkes.
15. december 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2017-0278
Klageren nægtede at modtage kontrolafgiften, men var fortsat ansvarlig for at betale rettidigt, hvilket han ikke gjorde. Metro Service var berettiget til at sende et rykkergebyr på 100 kr.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2014-0157
Klageren nægtede at kvittere for modtagelse af kontrolafgiften, men steward havde noteret, at han havde fået udleveret denne. Klagerens påstand om ikke at have fået udleveret en kontrolafgift blev ikke taget til følge.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2013-0292
Klagerens mor nægtede at modtage kontrolafgiften, som samtidigt er et girokort til brug for betaling. Det beror således på hendes egne forhold, at hun ikke var blevet bekendt med kontrolafgiftens betalingsfrist m.v.
27. januar 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2013-0158
Klageren nægtede at modtage kontrolafgift, hvorfor det beroede på klagerens egne forhold, at han ikke blev bekendt med indsigelses- og betalingsfristen.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Nægtede at modtage kontrolafgift/kvittere for modtagelsen 2012-0361
Klageren nægtede at modtage kontrolafgiften/girokortet og ville ikke betale efterfølgende rykkergebyr.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold