Gå til sidens indhold

Passager sat af bussen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Passager sat af bussen 2020-0013
Bussen punkterede og passagererne måtte vente på næste bus, som først gik mere end en time senere. Ankenævnet fandt, at der ikke var givet tilstrækkelig information til passagererne om at kunne tage en taxa efter rejsegarantien og udtalte kritik af Movia. Et flertal i ankenævnet fandt, at Movia ikke kunne pålægges at betale 300 kr. til passageren i erstatning, når hun ikke havde lidt et økonomisk tab. som følge af kritikken skulle Movia betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til nævnet.
23. juni 2020 Movia Klager delvist medhold
Passager sat af bussen 2019-0011
Erstatning for taxaregning på 689 kr. Klageren ønskede beløbet godtgjort, da han ikke kunne checke ind på sit rejsekort i bussen og ikke måtte downloade app'en til at købe billet af chaufføren, som satte ham af bussen.
8. maj 2019 Sydtrafik Trafikvirksomheden medhold
Passager sat af bussen 2013-0384
Henset til den forløbne tid fra den påståede hændelse til klagens indgivelse samt at kontrolafgiften er en gyldig billet med ret til transport til endestationen eller til det stoppested, hvor passageren oplyser at skulle af bussen, og kontrollørens oplysning om, at han ikke smider passagerer af bussen, samt Movias oplysning om, at inddragne klippekort indleveres til Movia, finder ankenævnet, at klageren ikke har løftet bevisbyrden for at hendes søn blev smidt af bussen, eller at klippekortet skulle være blevet inddraget.
3. april 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold