Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Refusion af taxaregning

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Refusion af taxaregning 23-0268
Klageren kunne ikke få medhold i sit krav om erstatning af 888 kr. for taxakørsel i anledning af DSB's aflysning af den togforbindelse, som klageren havde planlagt at rejse med. Ankenævnet lagde vægt på, at der havde været højtalerudkald på stationen om at benytte en togafgang 30 minutter senere, og udtalte, at klageren burde have planlagt sin rejse med en større tidsmargenen, når det ifølge det oplyste havde været særdeles vigtigt for ham at nå frem i tide.
6. december 2023 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0199
Klageren rejste med Flextransport men var ikke bekendt med reglen om omvejskørsel, fordi bilen kan tage andre passagerer med ombord. Da klageren så, at chaufføren ikke kørte den direkte vej, bad han flere gange om at blive sat af, hvilket chaufføren nægtede, før de havde hentet den næste kunde på Skejby Sygehus. Efter at være blevet sat af tog klageren tage en taxa til 599 kr. for at køre til sin aftale i Odder Midttrafik har under ankenævnssagen tilbudt at tilbagebetale de 90 kr., som klageren betalte for Flextransporten og herudover tilbudt at betale 46 kr. af taxaregningen, der udgør prisdifferencen mellem en taxa fra Skejby Sygehus til Odder og fra klagerens hjemadresse til Odder, der er 2 km kortere. Ankenævnet gav Midttrafik medhold
12. april 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0268
Klageren kunne ikke få refusion af sin udgift til kørsel i privat bil, da han havde planlagt med en for lille tidsmargin til at nå sin videre busforbindelse. Ikke medhold
12. april 2023 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0298
Klageren ønskede refundering af de 26 kr., han havde betalt for en kørsel med Handicap Flextrafik, og tildeling af en ny tur uden beregning på baggrund af chaufførens opførsel over for klageren. Ankenævnet afviste klagerens krav og udtalte: "Ankenævnet skal afgøre, om klageren skal have refunderet 26 kr. for den kørte tur, og om han derudover skal have tildelt en ny tur uden beregning som følge af chaufførens opførsel. Ankenævnet konstaterer, at turen blev udført i henhold til bestillingen i Flextrafikordningen og blev beregnet derefter. Movia har beklaget klagerens oplevelse af chaufførens opførsel. De eventuelle konsekvenser heraf, er et internt kontraktuelt og ansættelsesretligt anliggende mellem Movia Flextrafik, vognmanden og dennes ansatte chauffør, som det falder uden for ankenævnets virke at bedømme. Som følge af det anførte, er der ikke grundlag for at klageren skal have refunderet sin betaling af 26 kr. for turen. Movia har oplyst, at det ikke er teknisk muligt at udelukke chaufføren fra at køre turen med klageren fremover, og ankenævnet kan ikke pålægge Movia at iværksætte tekniske foranstaltninger til at imødekomme dette ønske fra klageren. De herudover stillede spørgsmål fra klageren til Movia Flextrafik anser ankenævnet for at være besvaret i relevant omfang i forbindelse med nærværende sags partsindlæg, og ankenævnet finder ikke belæg for at klageren skal tildeles en ny tur uden beregning."
12. april 2023 Movia Flextrafik Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2022-0056
Klageren var grundet driftsforstyrrelser og forsinkelser på S-togslinjen nervøs for at komme for sent til Østre Landsret, hvor hun skulle være nævning. DSB lod det tog være gennemkørende, som klageren havde planlagt at skulle med, og klageren tog derfor en taxa til landsretten. DSB afviste at godtgøre klagerens taxaregning. Ankenævnet fandt, at det på baggrund af informationen til passagererne var forståeligt, at klageren havde taget en taxa. Men da det var særdeles vigtigt for klageren, at hun ikke kom for sent, havde hun i sin planlægning af rejsen af en times varighed med skift af transportformer, ikke beregnet tilstrækkelig tid til uforudsete hændelser, og hun ville selv med en lille forsinkelse være i risiko for ikke at nå frem i tide. DSB skulle derfor ikke betale klagerens taxaudgifter.
15. juni 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2021-0029
Klageren havde inden klagen til ankenævnet fået udbetalt 300 kr. i rejsegaranti til en taxaregning på 408 kr. i anledning af en brandalarm i metroen, der indstillede driften. Klageren havde taget en taxa direkte til hospitalet, og ikke til den metrostation, hvor han skulle være steget om til S-tog. Klageren fik ikke medhold i kravet om at få erstatning for de resterende 108 kr. til taxaregningen, da en brandalarm ikke udgør et erstatningsgrundlag efter de almindelige erstatningsregler.
30. juni 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2020-0183
Klageren og hendes veninde kom ikke med bussen, da der var manglefuld skiltning på bussen. De måtte tage en taxa, som BAT afviste at betale. Ankenævnet fandt, at BAT ikke skulle godtgøre taxaregningen, men i stedet skulle refundere klagerens udgifter til deres busbilletter på 2 x 56 kr., idet billetterne ikke blev anvendt.
9. december 2020 BAT Trafikvirksomhed overvejende medhold
Refusion af taxaregning 2020-0112
Klageren havde bestilt en Flextur via Fynbus til en forkert dag, hvorfor turen blev kørt forgæves, og klageren skulle betale 280 kr. for dette.
9. september 2020 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2019-0291
Klageren havde købt en Orange Billet fra København til Svendborg for at rejse med færgen kl. 13:05 til Svendborg. Næste færge derefter ville først afgå kl. 15:05. Da der opstod en forsinkelse med toget på 12 minutter undervejs, der gjorde, at klageren ikke nåede sit tog fra Odense til Svendborg, besluttede hun at tage en taxa til Svendborg. Hvis hun havde taget toget til Svendborg, ville den samlede forsinkelse have været på 31 minutter. Derfor var klageren efter DSB's basis rejsetidsgaranti berettiget til en kompensation på 25 % af den Orange Billet, svarende til 23,25 kr., som de tilbød klageren. Ankenævnet fastholdt, at klageren ikke kunne få dækket sin taxaregning, da hun kun havde beregnet 10 minutter mellem ankomst til Svendborg st. og færgens afgang fra færgeterminalen, hvilket betød at med selv en mindre forsinkelse på 2-3 minutter, ville det være usikkert, om klageren ville kunne nå sin færge. Hun havde ikke betalt for færgebilletten på forhånd.
1. maj 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2019-0151
Som følge af driftsforstyrrelser på Kystbanen valgte klageren og hendes mand at tage en taxa i lufthavnen, hvorfra de skulle nå et fly. Et flertal af ankenævnets medlemmer fandt, at DSB ikke var erstatningsansvarlig for klagerens udgift til taxakørsel, da DSB havde iværksat en effektiv togbusdrift, og da parret, hvis de var forblevet ombord på togbussen, med stor sandsynlighed ville have kunnet nå et tog med ankomst til lufthavnen i tilstrækkelig tid før indcheckning til deres fly lukkede. DISSENS
11. december 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af taxaregning 2019-0205
Klageren ankom til Nørreport st. og læste, at der ikke gik tog til Værløse derfra, hvorfor han tog til Østerport st., da han regnede med, at der ville være togbusser eller personale at spørge. Men det var der ikke. Klageren tog en taxa til Værløse, som DSB ikke ville betale, da der afgik tog til Værløse fra Svanemøllen, hvortil der afgik tog fra Østerport. Dette fremgik tydeligt af rejseplanen og af informationen på perronen.
11. december 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2018-0102
Klageren fik ikke medhold i krav om godtgørelse for taxaregning på 188kr. grundet forsinket togbus, da forsinkelsen ikke var over 30 min., hvis klager havde ventet på næste togbus. Klager havde ikke mulighed for at tage næste togbus, da klager i så fald ikke havde nået sin videre busforbindelse. Klager anførte, at han havde fået tilladelse af DSB's busdriftsleder til at tage en taxa videre på DSB's regning. DSB kunne ikke bekræfte, at nogle af deres medarbejdere havde givet tilsagn til dette. Dissens
31. oktober 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af taxaregning 2017-0259
Klagerens 13-årige søn skulle rejse alene med toget fra København til Trekroner st. Toget blev imidlertid aflyst, hvorefter klageren kontaktede DSB, som oplyste, at der gik et tog 45 minutter senere. Hvis sønnen tog dette tog, skulle han skifte tog på Høje Taastrup st. Dette mente klageren ikke, at sønnen kunne finde ud af selv. Klageren kontaktede DSB igen og bad om en taxa til sønnen på DSB's regning. Dette afviste DSB. Klageren sørgede derefter for privat afhentning af sønnen i bil. Sønnen måtte vente 2 timer på at blive hentet. Klageren ønskede reglerne ændret, så DSB altid betaler en taxa til børn ved uregelmæssigheder i togdriften samt godtgørelse for udgiften til afhentning og godtgørelse for svie og smerte. Klageren fik ikke medhold.
19. februar 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Refusion af taxaregning 2017-0049
Godtgørelse af taxaregning på 120 kr. da bussen ikke kom, og klageren skulle nå i lufthavnen. Fik ikke taxa-kvittering. Klageren medhold.
15. juni 2017 Movia Klager medhold
Refusion af taxaregning 2015-0251
Klageren skulle fra Århus busstation til Billund Lufthavn. Klageren anførte at hun inden afgang havde set på Midttrafiks hjemmeside at bussen havde afgang klokken 11.52. Klagerens forklaring ikke lagt til grund. Da det fremgik af køreplanerne at bussen havde afgang allerede klokken 11.20.
19. april 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold