Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker 2022-0058
Klageren skiftede adresse, der indebar, at hans Ungdomskort skulle overgå fra blive leveret af DSB til at blive produceret og leveret af Midttrafik. Dette fik klageren ikke meddelt til Ungdomskort på den korrekte måde, fordi han forstod oplysningerne på hjemmesiden således, at han kunne vente med at bestille et nyt til det gamle udløb. Imidlertid betød dette, at Midttrafik ikke fik meddelelse om at skulle levere et Ungdomskort til klageren, der derfor i en periode på 12 dage, måtte købe dagsbilletter for at komme til sin uddannelse. Udgifterne til disse billetter anmodede klageren DSB om at godtgøre sig, hvilket de afviste med en besvarelse, der ikke tog stilling til klagerens anbringender i relevant omfang. Et flertal i ankenævnet fandt herefter, at DSB skulle godtgøre klagerens udgift til at klage til ankenævnet. DSB skulle ikke godtgøre klagerens udgifter til billetter, da han havde begået en fejl i bestillingen af Ungdomskortet. Et mindretal fandt, at oplysningerne på Ungdomskorts hjemmeside var misvisende i en sådan grad, at DSB skulle godtgøre klagerens udgifter til billetter og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet. Der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet.
1. november 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker 2020-0109
Driftsforstyrrelser i Metroen gjorde, at klageren og dennes mor ikke nåede deres Intercitytog, hvortil de havde Orange DSB-billetter, og de måtte købe nye standardbilletter. Metro Service skulle godtgøre klageren denne udgift, idet ankenævnet lagde vægt på de meddelelser, som passagererne blev givet undervejs: "Det er ankenævnets opfattelse, at passagererne i udkaldene burde have fået særskilt besked om, hvorledes man kunne komme til Kbh. H, der er et trafikknudepunkt, via Nørreport st. og tog videre derfra. Dette gør sig også gældende for den medarbejder, der fysisk befandt sig i Metroen med en megafon, som burde have orienteret derom. Når de ovennævnte omstændigheder sammenholdes med, at det løbende blev meddelt passagererne, at problemerne forventedes løst inden for henholdsvis 14, 11 og 9 minutter, hvorefter passagererne kl. 19:30 blev henvist til Rejseplanen for alternativ transport, på trods af at der ikke var mobildækning på perronerne under jorden, finder ankenævnet, at der var et tilstrækkeligt grundlag for klageren og hans mor for at forblive om bord på Metroen indtil kl. 19:45, fordi de håbede på, at Metroen ville køre igen inden længe."
28. oktober 2020 Metro Klager medhold
Refusion af udgift til billet, telefonregning, frimærker 2012-0044
Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift, samt udgifter til korrespondance/telefon afvist.
25. juni 2012 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold