Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Selskabet skulle frafalde rykkergebyr

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 23-0249
Klageren rejste med Metroen på en DSB Orangebillet, der ikke er gyldig rejsehjemmel i busser, Letbaner og Metro. Her blev han pålagt en kontrolafgift, som et flertal i ankenævnet fastholdt. Da klageren hele tiden havde afvist at ville betale kontrolafgiften, ville Metro Service ikke være berettiget til at opkræve rykkergebyrer, hvilket følger af lov om renter ved forsinket betaling § 9b, stk. 1.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2022-0172
Klagerens søn kunne ikke finde sit Ungdomskort i DOT-appen, fordi han havde fået ny telefon og ikke havde opdateret appen derefter. Han blev pålagt en kontrolafgift, som Movia efterfølgende nedsatte til 125 kr., da de kunne se, at han havde haft et gyldigt Ungdomskort på kontroltidspunktet. Sønnen korresponderede via e-mail med Movia, der fastholdt de 125 kr., uden at sætte en fornyet betalingsfrist eller at henvise til den allerede meddelte frist. Movia sendte efterfølgende 2 rykkerskrivelser på 100 kr. til sønnens E-boks. Et flertal i ankenævnet fastholdt den nedsatte kontrolafgift, men statuerede, at de to rykkergebyrer skulle frafaldes. Movia skulle ikke betale sagsomkostninger, da de havde fået medhold i hovedspørgsmålet om opkrævning af kontrolafgiften. Et mindretal fandt, at informationen om at opdatere appen ikke var tilstrækkelig tydelig og fandt at kontrolafgiften skulle frafaldes sammen med rykkergebyrerne. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet.
15. december 2022 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2016-0165
Afgørelsen eller kopi af denne om fastholdelse af kontrolafgift blev ikke sendt til klagerens repræsentant, og da klageren ikke kunne forstå dansk, var Metro Service ikke berettiget til at sende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr.
6. december 2016 Metro Klager delvist medhold
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2012-0379
Metro skulle frafalde det ene rykkergebyr, da klageren ansås for at have klaget rettidigt ved at anvende adressen, som oplyst på kontrolafgiften.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2012-0412
Rykkergebyret skulle annulleres, da klagerens brug af en tidligere gyldig e-mailadresse gjorde, at indsigelsen ansås for rettidig. Metro Service kunne ikke dokumentere, at der var sendt et autosvar til klageren om, at adressen ikke kunne anvendes længere.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Selskabet skulle frafalde rykkergebyr 2012-0327
Rykkergebyr skulle frafaldes, da klage ansås for indgivet inden 14- dages fristen. Kontrolafgift skulle nedsættes til 100 kr., da den lange rykkerperiode gjorde, at klageren ikke havde mulighed for at godtgøre sin forklaring, og Metro ikke havde mulighed for at undersøge sagen.
18. februar 2013 Metro Klager medhold