Gå til sidens indhold

Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2010-0179
Klagerens påstand kunne ikke udelukkende lægges til grund. Kritik af DSB S-tog for manglende indhentelse af udtalelse fra involverede medarbejdere. Afgørelse
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2013-0256
Sådan som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke fundet belæg for at lægge til grund, at kontrollen af rejsehjemmelen skulle have foregået ved, at stewarden tvang klagerens klient tilbage i metroen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2013-0340
Således som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at stewarden har opført sig kritisabelt i kontrolsituationen. Metro Service har oplyst, at i henhold til sædvanlig procedure indebærer en klage over en steward, at forholdet undersøges og håndteres internt. Herefter finder ankenævnet ikke grundlag for at rejse yderligere kritik af Metro Services håndtering af klagen over metro stewardens opførelse.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2013-0074
Efter at klageren var trådt ind i metroen, opdagede han, at han havde glemt at stemple. Kontrolafgiften fastholdt. Spørgsmål om metrosteward havde udsat klageren for frihedsberøvelse måtte afgøres ved en eventuel politianmeldelse. Metro Service pålagt at betale klagerens udgift til klagegebyr, da de ikke havde besvaret klagen over adfærden.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2011-0247
Anvendelse af pensionistkort i spærretiden, samt klage over kontrollørens adfærd i forbindelse med udstedelse af kontrolafgiften.
26. marts 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2010-0310
Ikke grundlag for at lægge klagerens oplysninger til grund.
11. april 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Tvang, tilbageholdelse, håndgemæng 2010-0140
Ikke grundlag for at udtale kritik.
2. september 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold