Gå til sidens indhold

Uberettiget at videresende sagen

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Uberettiget at videresende sagen 2021-0021
Klageren havde glemt at indtaste sit nye betalingskort i Rejsekortsystemet, hvorfor der var tanket 300 kr. op på hans rejsekort i henhold den indgåede optankningsaftale. Klageren betalte ikke beløbet til at begynde med, og sagen blev oversendt et inkassobureau. Betalingen udeblev fortsat og fordringen blev overdraget til udenretlig inkasso. Klageren betalte de 300 kr., men der udestod et beløb på ca. 600 kr., som klageren indbragte for ankenævnet. Da ankenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til inkassofirmaets inkassoomkostninger, blev klagen afvist, idet ankenævnet udtalte, at det havde været berettiget at sende sagen til inkassobureauet.
30. juni 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Afvist af ankenævn
Uberettiget at videresende sagen 2011-0108
Ikke foretaget straksbillettering. Klager delvis medhold, da Midttrafik ikke var berettiget til at videresende sagen til Aarhus kommune.
27. september 2011 Midttrafik Klager delvist medhold