Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Klageren ikke godtgjort, at chaufføren blev spurgt 2010-0339
Ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at antage, at klageren havde spurgt chaufføren om antal zoner.
11. april 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2010-0360
Stemplet børneklippekort. Klagerens forklaring ikke lagt til grund.
11. april 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2011-0012
Efterfølgende indsendelse af klippekort.
11. april 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2011-0022
Glemte at stemple.
11. april 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2010-0239
Billet ikke modtaget på telefon før påstigning.
22. marts 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Deleklip 2010-0242
Delezoner
31. januar 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0251
Billet indsendt efterfølgende.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort 2010-0284
Tillægsbillet udløbet. Passager oplysninger stemte ikke overens med bussens GPS.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af klippekort / billet 2010-0298
Kunne ikke finde klippekort ved kontrollen. Indsendt efterfølgende.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Utilstrækkelig information 2010-0299
Zoneoversigtskort var slidt.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mulighed for at orientere sig inden ombordstigning 2010- 0306
Klageren burde have undersøgt stoppestedsoversigt.
31. januar 2011 Movia
Steg ind ad forkert dør 2010-0337
Indstigning ad bagdør i Århus bybus.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Rejst på kort uden at betale 2010-0194
Rejst på buskort uden at betale herfor.
31. januar 2011 FynBus Klager delvist medhold
Sygdom og andet 2010- 0240
Fik astmaanfald.
31. januar 2011 Metro Service
Sagsbehandlingstid 2010-0248
Klageren faldt i søvn. Selv om sagsbehandlingstiden var på 7 måneder, var det ikke berettiget at anse kravet for bortfaldet.
31. januar 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Faldt i søvn / var fuld 2010-0248
Klageren faldt i søvn. Selv om sagsbehandlingstiden var på 7 måneder, var det ikke berettiget at anse kravet for bortfaldet.
31. januar 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Sporarbejde 2010-0250
Ikke refundering af udgift til ekstra klip ved eget valg af ruteomlægning ved sporarbejde.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2010-0252
Klagerens oplysning ikke lagt til grund
31. januar 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Fornyelse med tilbagevirkende kraft 2010-0264
Betaling af 100 kr. i ekspeditionsgebyr for annullering af kontrolafgift skal betales samtidig med fornyelse af periodekortet.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Betalingspåmindelse modtaget 2010-0264
Rykkerbreve blev anset for at være kommet frem til klageren.
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0265
Klageren anset for at have kørt med S-tog
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke omfattet af rejsegaranti 2010-0268
Forholdet ikke omfattet af rejsegaranti, da ikke tog en taxa.
31. januar 2011 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2010-0275
Undlod at stemple, da havde stemplet dobbelt på udturen.
31. januar 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
SMS-klippekort 2010-0277
SMS-klippekort.
31. januar 2011 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på pensionistkort 2010-0278
Rejste med bus i stedet for tog.
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold