Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Afgørelser

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
S-more klippekort 2009-0301
Rejste med Metro med S-morekort grundet sporarbejde.
5. maj 2010 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2009-0304
Glemt at forny kort grundet sygdom
5. maj 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Fornyelse med tilbagevirkende kraft 2009-0309
Ej regler om nedsættelse af kontrolafgift ved fornyelse.
5. maj 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2009-0313
Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolaituationen.
5. maj 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ulæselig kvittering 2009-0312
Helt ulæselig kvittering. Undskyldeligt at klageren tog fejl. Klageren medhold.
29. april 2010 Metro Service Klager medhold
Fejl på maskinen 2009-0207
Ikke tilstrækkeligt godtgjort at automat var uden fejl. Klageren medhold.
29. april 2010 Metro Service Klager medhold
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2009-0256
Teknisk fejl, da flap ikke blev revet af ved stempling. Klageren medhold.
29. april 2010 DSB S-tog Klager medhold
Manglende forevisning af kort / nægtede at forevise kort 2009-0274
Klageren ikke forevist tillægsbillet i kontrolsituation. Klagerens forklaring ikke godtgjort.
29. april 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende betaling 2009-0284
Uddannelseskort ikke betalt som anvist på posthus eller i bank. Sidestillet med manglende betaling. Klageren medhold.
29. april 2010 Sydtrafik Klager medhold
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2009-0122
Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt om zoner
12. februar 2010 DSB S-tog
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2009-0146
Billet ikke modtaget før påstigning.
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Medpassager holdt billetten 2009-0163
Ikke godtgjort at viste ledsagers klippekort ved kontrollen.
12. februar 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 2009-017
Kortet ikke fornyet inden 2 dage.
12. februar 2010 DSB S-tog
Mulighed for at orientere sig inden ombordstigning 2009-018
Ikke undersøgt zoneoversigt og ikke spurgt chauffør
12. februar 2010 DSB S-tog
Wild-card og ung-billetter 2009-0181
Wildcard udløbet, mangelfuld vejledning. Klageren medhold.
12. februar 2010 DSB S-tog Klager medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 2009-0196
Billet ikke modtaget før påstigning.
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Forsinkelser og vejrmæssige forhold 2009-0210
Togets planlagte afgang er afgørende.
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mistet kort/billet 2009-022
Klageren tabte pensionistkort, bankudskkrift ikke tilstrækkelig dokumentation.
12. februar 2010 DSB S-tog
Utilstrækkelig / fejlagtig vejledning 2009-022
Ikke godtgjort, at klageren var fejlagtigt vejledt om zoner.
12. februar 2010 DSB S-tog
Kunne ikke finde billet / opgav at lede 2009-0126
Kunne ikke finde klippekort i kontrolsituationen, fandt det efterfølgende.
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Mistet kort/billet 2009-0170
Klageren havde tabt sit klippekort.
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Forkert antal zoner 2009-0201
Manglede en zone under strækningen, passageren var 16 år. Afgørelse
12. februar 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Taxaregninger og hotel 2009-0239
Ikke godtgørelse for taxa-regning ved driftsforstyrrelser.
12. februar 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Driftsforstyrrelser, vejarbejde, brolukning og vejrmæssige forhold 2009-0239
Ikke refusion af taxa-regning ved driftsforstyrrelser i Movia.
12. februar 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold
Aflysninger, busser som udgår, tekniske fejl, driftsforstyrrelser mv. 2009-0239
Ikke godtgørelse for taxaregning ved driftsforstyrrelser.
12. februar 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold