Gå til sidens indhold

Sammensætning

Ankenævnet består af 5 medlemmer.

Nævnsformanden er landsdommer Tine Vuust indtil den 30. juni 2023, hvorefter dommer Lone Bach Nielsen overtager hvervet pr. 1. juli 2023. Herudover har Forbrugerrådet Tænk og trafikvirksomhederne hver 2 repræsentanter i nævnet.

Ankenævnet er beslutningsdygtigt med 3 medlemmer; nemlig nævnformanden og et medlem fra henholdvis Forbrugerrådet Tænk og trafikvirksomhederne. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Medlemmerne er udpeget af deres respektive organisationer for 3 år ad gangen og kan genudpeges. Nævnsformanden er udpeget af Præsidenten for Københavns Byret efter indstilling fra Den Danske Dommerforening.