Gå til sidens indhold

Relevante retsgrundlag, love og bekendtgørelser

Hvornår gælder de forvaltningsretlige regler

Lov om forbrugerklager

Lov om jernbaner 2023

Lov om jernbaner (ikke gældende)

Lov om trafikselskaber

Lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbaner

LBK af lov om trafikselskaber nr. 215 af 1/3/23

Bekendtgørelse om kontrolafgifter

Bekendtgørelse om gebyrer ved private klage- og ankenævn

EU-Passagerrettighedsforordning for togpassagerer 1371/2007

EU-Passagerrettighedsforordning for togpassagerer 2021/782

Eu-passagerrettigheder for Buspassagerer nr. 181/2011

Eu-forordning om samarbejde mellem nationale håndhævelsesorganer nr. 2017/2394

Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler mv. nr. 313 af 26/03/2015

ATB-direktivet

Bekendtgørelse om godkendte private tvistløsningsorganer

OTB-Forordningen/ORD-forordningen

Liste over Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notificerede klageorganer til EU-Kommissionen

GDPR - persondataforordning

Meddelelse fra Kommisionen om fortolkning af togpassagerrettighedsforordningen nr. 1371/2007

EU-webside om togpassagerers rettigheder

Bekendtgørelse om mundbind og visir i den kollektive transport

Vejledningsdokument i DOT-området 9. april 2024