Gå til sidens indhold

(A-F) / (A-H) mv.

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
(A-F) / (A-H) mv. 2009-0182
Klageren solgt forkert klippekort (A-H), sagsomkostninger ophævet
25. april 2017 DSB S-tog Klager delvist medhold
(A-F) / (A-H) mv. 2015-0040
Klageren, som var indehaver af et Ungdomskort gældende i alle zoner på Fyn og til København H (A-F) rejste mod Lufthaven st. Klageren og indklagede har opgivet divergerende oplysninger om, hvor klageren blev kontrolleret. Ankenævnet lagt til grund, at kontrollen fandt sted i zone 04, hvilken klageren ikke havde gyldig rejsehjemmel i.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
(A-F) / (A-H) mv. 2013-0203
Klagerens togbillet fra Svejbæk (30-32) til Amagerbro (A-F) var gyldig i Hovedstadens zone 01, 02 og 03. Klageren blev kontrolleret i zone 04. Da bogstaverne (A-F) imidlertid ikke fremgår af zonekortet på metrostationerne, skulle kontrolafgiften annulleres mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr.
28. november 2013 Metro Klager delvist medhold
(A-F) / (A-H) mv. 2009-0156
Klippekort Odense- København (A-F) gælder ikke nord for Hellerup station/undersøgelsespligt.
7. december 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold