Gå til sidens indhold

Årskort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Årskort 2014-0072
Ankenævnet lagde til grund, at klageren var bevilget permanent frikort til buskørsel i Århus og havde haft det i en længere årrække, i hvilken kortet var blevet sendt til klageren. Ankenævnet lagde videre til grund, at hans frikort blev sent for sent ud, og at årsagen beroede på en fejl hos Midttrafik. Ankenævnet fandt herefter, at klageren ikke skulle betale et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for annullering af kontrolafgiften. Imidlertid forholdt klageren sig passivt i relation til ikke at have modtaget årskortet, og velvidende at han ikke havde gyldig rejsehjemmel, steg han den 19. januar 2014 på bussen. Derfor ophævedes sagsomkostingerne, og Midttrafik skulle ikke betale 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet.
25. april 2017 Midttrafik Klager medhold