Gå til sidens indhold

Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2021-0007
Klageren regnede med, at han som tidligere var tilmeldt automatisk fornyelse og betaling for sit Ungdomskort, og da kortet ikke dukkede op med posten, antog han, at det, som så ofte før, var forsinket. Han rejste uden rejsehjemmel to dage i træk og blev begge gange pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt begge kontrolafgifter, og udtalte: "Ungdomskort med posten leveres under normale omstændigheder til kunden nogle dage inden gyldighedsstart. Da klageren ikke, som han ellers plejede, modtog det bestilte Ungdomskort inden gyldighedsstarten den 1. oktober 2020, kontaktede han ikke DSB, men forholdt sig passivt indtil den 2. oktober 2020, hvor han ringede til DSB Ungdomskort uden at træffe nogen, der kunne hjælpe ham. Klageren undersøgte heller ikke sin bankkonto for at se, om der var trukket betaling for et pend-lerkort, og han har ikke som led i tilmeldingen indtastet sit kort- eller kontonummer, hvorfra beløbet skulle trækkes. Om end det var vildledende, at klageren stod som ”tilmeldt” i ”Glemt kortordningen” med et pendlerkort, som ikke længere var gyldigt, og klageren derfor ikke kunne benytte ordningen, bemærker ankenævnet, at ordningen er tænkt som en hjælp til de passagerer, der undervejs på rejsen finder ud af, at de har glemt rejsehjemmelen derhjemme, og ikke til passagerer, der, ligesom klageren, på forhånd besluttede sig for at ville bringe ordningen i anvendelse, fordi han ikke havde modtaget noget kort. Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at ikke-dansktalende kunder er mere afhængige af den mundtlige vejledning fra Kundecenteret, når hjemmesiderne er på dansk. Ankenævnet finder derfor, at medarbejdernes vejledning bør indeholde omtale og guide til valg af betalingsmetode, fordi dette er særledes væsentligt, når manglende betaling fører til, at kortet ikke leveres.
5. maj 2021 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2020-0054
Klagerens svigermor var faldet i forbindelse med kørsel med Flextrafik Handicap, fordi hun ikke havde fået hjælp til indstigningen. Chaufføren afviste dette og gjorde gældende, at hun havde nægtet at modtage hjælp, men at han havde hjulpet hende op, og hun var ikke faldet. Movia undskyldte det passerede og oplyste, at de havde givet chaufføren en påtale. Ankenævnet fandt, at det må forstås således, at der ligger en forpligtelse for chaufføren til at yde en service, og at Movia anerkendte, at klagerens svigermor ikke havde fået den optimale ydelse i henhold til denne forpligtelse. Herefter fandt ankenævnet, at Movia herefter havde gjort, hvad de kunne.
9. september 2020 Movia Flextrafik Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2019-0229
Ankenævnet fastholdt sekretariatets afvisning af klagen, idet bedømmelsen af de påklagede forhold om ulovlig parkering og chaufførernes toiletbesøg på privat ejendom, falder uden for ankenævnets kompetence.
19. februar 2020 Movia Afvist af ankenævn
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2017-0301
2 kontrolafgifter, en til klageren som er voksen og en til dennes søn, for at mangle en zone på mobilbillet. Sagen har været genoptaget vedrørende spørgsmålet om man kan dele zoner således at zonerne på de to billetter lægges sammen så den ene har tilstrækkeligt antal zoner og derfor ikke kan pålægges en kontrolafgift eller om begge skal pålægges en kontrolafgift.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2016-0032
Klageren, som er ikke-dansktalende, ankom til Danmark og købte på et rejsekort anonymt hos en salgsmedarbejder i en 7/eleven på Københavns Hovedbanegård. Klageren talte engelsk under ekspeditionen. Da saldoen på rejsekortet efter nogle dage nåede ned på 69 kr., kunne hun ikke checke kortet ind, da rejsekort anonymt kræver en saldo på 70 kr. Hun steg herefter ombord på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet hun ikke forstod den danske tekst på displayet om for lav saldo. Nævnet fastholdt kontrolafgiften men henstillede til, at salgsmedarbejderne instrueres i at oplyse alle engelsktalende kunder om, at rejsekort kan indstilles til at vise al tekst på standeren på engelsk.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2015-0272
Klageren rejste under et praktikforløb mellem Odense og København. Disse rejser foretog han på pendlerkort, selvom han kunne have været berettiget til ungdomskort. Ankenævnet fandt, at passageren selv bærer ansvaret for at købe korrekt billet. Yderligere fandt ankenævnet ikke, at DSB havde pådraget sig et erstatningsansvar for forkert vejledning, da klagen først blev fremsat 15 måneder efter den af klageren påståede fejlagtige vejledning, og det var derfor ikke muligt at undersøge, hvilken rådgivning, der var givet.
19. april 2016 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2013-0161
Klageren havde krav på at få oplyst af medarbejderen i billetsalget, hvor hun kunne søge informationer om billigste billetter. Arriva skulle refundere differencen mellem prisen på den solgte billet og den billigere sms-billet, som klageren kunne have købt.
16. december 2013 Arriva Tog Klager medhold
Ansattes forpligtelser, opgaver, oplysningspligt 2013-0217
Metro medarbejderens arbejdsbeskrivelse forpligter ikke stewarden til at være opmærksom på og orientere samtligepassagerer om rejseruter, tider, billetter og rejseregler, idet der er tale om et kontraktuelt dokument mellem Metro Selskabet I/S og Metroservice A/S, og er ikke gældende i forholdet mellem passagerer og Metroservice A/S.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold