Gå til sidens indhold

Anset for at have kørt med tog/bus/metro

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2022-0092
Ankenævnet fandt det godtgjort, at det var klageren, der havde fået pålagt kontrolafgiften, da passageren og klageren har samme fødselsdato, samme tre navne og fødested i Danmark. Der er ifølge Metro Service kun én person med det navn og den fødselsdato i Danmark.
15. juni 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2020-0116
Klageren hævdede at han havde været udsat for identitetstyveri og at det ikke var ham, som havde rejst med bussen de 5 gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hans navn. Ankenævnet fandt på baggrund af en sammenligning af skriften på kontrolafgiftskvitteringerne , og forevisningen af identitetspapirer, at det var klageren, som havde rejst.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2020-0127
Klageren hævede, at han var blevet udsat for identitetstyveri, og at det ikke var ham, som havde rejst med hans rejsekort og fået en kontrolafgift den pågældende dag. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde spærret rejsekortet og havde tanket det op 7 gange efter kontrolafgiftens udstedelse.
28. oktober 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2019-0233
Klageren gjorde i første omgang gældende, at de 11 kontrolafgifter ikke var udstedt til ham, da han havde været udsat for identitetstyveri. Under ankenævnssagen accepterede han 4 kontrolafgifter og Movia frafaldt 2. De resterende 5 kontrolafgifter fandt ankenævnet var udstedt til klageren under henvisning til de konkrete omstændigheder ved kontrollerne.
19. februar 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2017-0162
Ankenævnet fandt ikke grundlag for at betvivle, at det var klagerens søn, som rejste med metroen den pågældende dag, hvor han blev pålagt en kontrolafgift for rejse på en udløbet 24-timers billet. Den omstændighed, at der ved en fejl blev opkrævet et forkert beløb på 750 kr. fremfor 375 kr., medfører ikke, at selve grundlaget for kontrolafgiftens udstedelse er bortfaldet.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2009-0185
Klageren anset for at have kørt med Metroen.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016-0120
Der var ikke konsistens i klagerens underskrift, men underskriften på kontrolafgiften var identisk med underskriften på en tro- og love erklæring, som klageren havde udfyldt i en tidligere sag. Klageren blev anset for at have kørt med bussen.
7. marts 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016-0086
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da håndskriften på den udfyldte kontrolafgift var identisk med håndskriften på en kontrolafgift som klageren efterfølgende var blevet pålagt og havde enderkendt at have modtaget.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016- 0088
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da han havde udfyldt generalia og besvaret kontrolspørgsmål korrekt.
13. september 2016 Metro
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2016-0015
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da Metro Service samme dag, som kontrolafgiften blev udstedt, modtog en anmodning om annullering af kontrolafgiften. Ankenævnet lagde til grund, at denne anmodning var afsendt af klageren.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2015-0059
Klageren blev anset for at have kørt med metroen, da det ved kontrollen fremviste sundhedskort var identisk med det sundhedskort som klageren heletiden havde været i besiddelse af.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2015-0058
Klageren blev anset for at have kørt med metro, da politiet blev tilkaldt og forestod identifikationen.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2011-0213
Klagerens datter blev anset for at have kørt med bus.
26. marts 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2011-0060
Klageren anset for at have kørt med S-tog
27. juni 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0265
Klageren anset for at have kørt med S-tog
31. januar 2011 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0019
Klagerens søn anset for at have kørt med S-tog
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Anset for at have kørt med tog/bus/metro 2010-0144
Klagerens datter anset for at have kørt med S-tog
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold