Gå til sidens indhold

Automatisk check-ud

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Automatisk check-ud 2013-0197
Klageren havde ikke tjekket ud, idet hun ikke anså sin rejse for afsluttet. Klageren skulle senere samme dag retur. Da klagerens rejse overskred maximum-tiden på 4 timer i Hovedstadsområdet, skete der automatisk tjek ud, hvorfor klageren ved kontrol ikke kunne forevise et rejsekort, som var behørigt checket ind.
28. november 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold