Gå til sidens indhold

Bankkvittering ikke nok

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Bankkvittering ikke nok 2020-0004
Klageren kunne ikke finde sin kontantbillet ved kontrollen, hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift. Den efterfølgende indsendelse af en bankkvittering ændrede ikke herved, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2020-0027
Klageren troede, at deres billetter blev udskrevet på det samme stykke papir, hvorfor han ikke undersøgte dette, inden han og ægtefællen steg på Metroen. De havde imidlertid kun rejsehjemmel til een person, hvorfor klageren ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Selv om klageren kunne forevise en bankkvittering for køb af 2 billetter, fastholdt Metro Service kontrolafgiften. Denne afgørelse fastholdt ankenævnet efter den faste praksis.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2019-0277
Tog den forrige kundes kvittering for billetkøb fremfor sin egen billet.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2018-0229
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2018-0276
Kontrolafgift grundet, at klageren ikke havde billet, men ved en fejl havde medtaget en tidligere kundes kvittering. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2017-0020
Klagerens og hans kæreste købte to billetter til metroen. Ved kontrollen havde de ved en fejl, kommet til at tage billetterne fra dagen før med og smidt de nye billetter ud. Efter ankenævnets faste praksis har det ikke betydning, om der fremlægges bankudskrift fra billetkøbet, idet billetter skal kunne forevises ved kontrollen. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2014-0004
Klageren kunne ved sin kontrol ikke finde sin billet. Bankkvittering ikke tilstrækkeligt.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2012-0370
Glemte billetten i automaten. Bankudskrift ikke nok.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold