Gå til sidens indhold

Betalingsautomat ude af drift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ikke fejl på maskinen 2021-0124
Klageren gjorde gældende, at billetautomaten i bussen ikke havde virket, hvilket han fortalte chaufføren, der sagde, at klageren bare kunne tage plads i bussen. Dette kunne chaufføren ikke bekræfte over for kontrollørerne, og da de bad klageren vise, at automaten ikke virkede, noterede kontrolløren, at klageren forsøgte at holde mønten tilbage, men til sidst købte en billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men bad Midttrafik fraregne de 22 kr., som klageren på kontrollørens anmodning havde brugt på køb af billet, selv om en kontrolafgift også er billet til bussens endestation.
8. februar 2022 Midttrafik Trafikvirksomhed overvejende medhold
Betalingsautomat ude af drift 2019-0124
Klageren rejste først med S-tog fra Nordhavn st., inden hun skiftede til metroen på Nørreport st. Billetautomaten på Nordhavn st. var ifølge klageren ude af drift, og hun regnede med at købe billet, når rejsen var slut, som man kan i London, hvor hun bor. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren ikke havde købt billet, inden påstigning på metroen.
11. september 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Indsættelse af betalingskort efter billetbestilling 2018-0086
3 passagerer fik hver en kontrolafgift grundet manglende billet. Billetautomaten ville ikke tage imod klagerens kreditkort.
3. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2016-0041
Klagerens søn steg på toget uden gyldig rejsehjemmel, klageren gjorde gældende, at billetautomaten var ude af drift. Logs fra automaten viste, at det havde der havde været købt billetter umiddelbart inden og efter sønnen steg på toget. Klageren ikke medhold.
14. juni 2016 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Fejl på maskinen 2015-0158
Den ene billetautomat var ude af drift, den anden virkede. Klageren ikke medhold.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2015-0238
Steg på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet klagerens betalingskort blev afvist 4 gange i billetautomaten. Ikke registreret fejl på maskinen.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Burde have billetteret på anden måde 2013-0294
Den ene billetautomat var ude af drift, hvilket blev meddelt på skærmen ved betalingsforsøg. Den anden automat på perronen ca. 10 meter derfra var i drift. Klagerne steg på metroen velvidende om at de ikke havde gyldig rejsehjemmel.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Burde have billetteret på anden måde 2013-0362
En ud af to billetautomater funktionsdygtig på Forum Station Klageren havde mulighed for at købe billet pr. SMS eller modtage hjælp fra de gule opkaldspunkter, der er opsat ved billetautomaten.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Burde have billetteret på anden måde 2013-0420
Den ene af to billetautomater på Forum st. ude af drift. Klageren ikke udfoldet rimelige bestræbelser for at erhverve sig en billet. Steg på metroen selvom hun vidste, at hun ikke havde gyldig billet.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2013-0176
Steg på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet han ikke kunne stemple sit klippekort eller kunne anvende sit betalingskort i automaten. Der er ikke registreret fejl på hverken klippemaskiner eller billetautomater på Kastrup Station. Klagerens anmodning om at en it-sagkyndig skal vurdere, om det er muligt efterfølgende at ændre kontrolrapporter fra billetautomaten, findes der ikke grundlag for at imødekomme.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2013-0250
Klagerens dankort afvist. Ikke registreret fejl på billetautomaten. Klageren skulle have kontaktet Metro Services kontrolrum, eller f.eks. købt billet via SMS.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Burde have billetteret på anden måde 2012-0404
Automat tog kun mønter. Klageren var i besiddelse af mobiltelefon og burde have købt SMS-billet eller kontaktet kontrolrummet via det gule opkaldspunkt.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortsautomat løbet tør for klippekort 2012-0301
Klippekortsautomat løbet tør for klippekort, men klageren kunne have købt billet eller klippekort i betjent billetsalg på Nørreport Station. Metro Service skal godtgøre klagerens udgifter til klagegebyr, da den indledende sagsbehandling var utilstrækkelig.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Burde have billetteret på anden måde 2012-0333
Fremlagt udskrift fra dankortsalg imødegik klagerens oplysninger. Klageren kunne have købt billet i betjent billetsalg på Nørreport Station.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Indsættelse af betalingskort efter billetbestilling 2012-0382
Betalingsautomaten kan først gennemføre transaktionen, hvis betalingskortet indsættes efter billetbestillingen er indtastet på touch-screenen.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Andet (betalingsautomat ude af drift) 2012-0304
Klagerens forklaring ikke lagt til grund.
3. december 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2012-0050
Ikke registreret fejl på automaten.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2012-0051
Oplysninger om tyggegummi i automaten ikke dokumenteret.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2012-0076
Ikke registreret fejl på automaten.
25. juni 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Vejledning ved opkald til kontrolrummet 2011-0152
Ikke tilstrækkelig vejledning ved opkald til kontrolrummet. Klageren medhold.
5. december 2011 Metro Klager medhold
Andet (betalingsautomat ude af drift) 2010-0083
Ikke købt billet ved omstigning.
2. september 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2009-0292
Ikke registeret fejl ved automat. Logfil kan ikke fremfindes, da klageren henvendte sig for sent
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2010-0029
Ikke registreret fejl. Kan ikke købe billet på S-tog.
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke fejl på maskinen 2009-0227
Ikke registeret fejl på automaten.
12. maj 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Fejl på maskinen 2009-0207
Ikke tilstrækkeligt godtgjort at automat var uden fejl. Klageren medhold.
29. april 2010 Metro Klager medhold