Gå til sidens indhold

Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes 2017-0226
Klagerens søn manglede en mobilbilet og gjorde gældende, at appen ikke virkede. Således som sagen foreligger oplyst, lægger ankenævnet til grund, at der natten mellem den 3. og 4. august 2017 ikke var tekniske fejl på systemet, som leverer mobilbilletter via applikationen fra DOT. Ankenævnet lægger videre til grund, at det skyldtes en forglemmelse, at klagerens søn ikke havde købt billet, inden han steg om bord på metroen på den sidste del af sin rejse, således som han også forklarede i sin henvendelse til Metro Service dagen efter kontrolafgiftens udstedelse. Klage-ren har desuden oplyst, at sønnen ikke var opmærksom på tiden inden ombordstigning.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes 2016-0106
Det er ankenævnets opfattelse, i en sag som den foreliggende, selv bærer ansvaret for at holde sin mobile enhed i en sådan opdateret stand, at den kan anvendes til billetkøb, når denne måde vælges dertil. Det så for klagerens søn ud, som om telefonen virkede, og både kunne sende og modtage sms, og han blev efter gentagne forsøg ikke vist anden besked end, hvad han opfat-tede som en forkert bestilling i forhold til det indtastede. På den baggrund sammenholdt med hans rejsehistorik og forbrug af mobilbilletter, som ikke indikerer forsøg på omgåelse, finder ankenævnet, at kontrolafgiften i medfør af De Fælles Rejseregler punkt 2.6. burde have været nedsat til 125 kr. mod samtidig betaling af billettens pris. A
7. november 2016 Lokaltog A/S Klager delvist medhold
Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes 2012-0396
Billet ikke leveret, da besked om at ***beløbet ikke kunne reserveres***.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes 2012-0223
Klageren ikke indsendt dokumentation for at sms-billet ikke kunne købes. Forsøgte ikke på ny ved omstigning til Metro
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Billet ikke leveret / billet kunne ikke købes 2010-0224
Tabte telefonen, der ikke modtog billetten.
3. december 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold