Gå til sidens indhold

Børneklippekort /børnebillet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Børneklippekort /børnebillet 2022-0191
Klageren og hendes veninde rejste på børnebilletter, selv om de begge var fyldt 18 år. Ikke mehold
15. december 2022 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2022-0024
Klagerens 18-årige søn rejste med DSB InterCity-tog på et rejsekort, som var indstillet til kundetypen "barn" samt rejste uden pladsbillet og coronapas, hvilket var påkrævet i DSB's InterCity- og InterCityLyn-tog på det pågældende tidspunkt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften allerede, fordi sønnen ikke var berettiget til at rejse på barnebillet, og tog ikke stilling til, om DSB ville være berettiget til at udstede en kontrolafgift på baggrund af manglende pladsbillet eller manglende coronapas. Ankenævnet pålagde DSB, at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet, da DSB i sin 1. instans behandling af sagen ikke havde givet klageren en fyldestgørende begrundelse for afgørelsen. Ikke medhold
6. april 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2020-0093
Klageren, som var studerende og turist i København, troede, at han kunne rejse på børnebillet med sit studiekort. Ankenævnet fandt, at klageren ikke med rette havde kunnet gå ud fra, at et Ungdomskort (Youth Card) var det samme som et studiekort (Student Card). Ikke medhold
9. september 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2020-0100
Kontrolafgift på 1.200 kr. Klagerens søn, som var 17 år gammel, rejste på et rejsekort indstillet til kundetypen ”barn”. Ankenævnet fastholdt, at klageren skulle betale en kontrolafgift, da man som 17-årig skal rejse på voksenbillet, men nedsatte kontrolafgiften til 750 kr., da FynBus ikke havde annonceret stigningen til 1.200 kr. minimum 1 måned inden ikrafttrædelsen, som det fremgår af de Fælles Landsdækkende Rejseregler. FynBus blev pålagt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr.
9. september 2020 FynBus Klager delvist medhold
Børneklippekort /børnebillet 2019-0293
Ifølge klageren købte hendes 16-årige søn en voksenbillet, men fik af chaufføren udleveret en børnebillet. Ankenævnet udtalte, at det som udgangspunkt var sønnens ansvar ved modtagelsen at kontrollere, at billetten var korrekt udstedet i henhold til det ønskede. Imidlertid burde Movia på baggrund af sønnens henvendelse havde indhentet udtalelser fra kontrolløren og chaufføren som led i deres klagesagsbehandling, da sagen på det pågældende klagepunkt ikke var tilstrækkeligt oplyst. Da Movia ikke havde tilvejebringe et grundlag, som kunne be- eller afkræfte sønnens forklaring, fandt ankenævnet ikke at kunne afvise det af klageren anførte om, at sønnen betalte 24 kr. for en billet, og at chaufføren begik en fejl ved at udstede en børnebillet i stedet for en voksenbillet. På denne baggrund skulle Movia frafalde kontrolafgiften. KLAGEREN MEDHOLD
1. maj 2020 Movia Klager medhold
Børneklippekort /børnebillet 2019-0135
Klageren gjorde gældende, at hun havde swipet den forkerte vej inde i app'en, og at børnebilletten kun ligger et tryk fra en almindelig voksenbillet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
11. september 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2018-0159
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet. Klageren troede, at denne var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB ung kort. Flertalsafgørelse til fordel for trafikvirksomheden.
6. marts 2019 Movia Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Børneklippekort /børnebillet 2018-0210
Kontrolafgift grundet rejse på børnebillet som voksen. Klageren gjorde gældende, at børnebilletten lignede voksenbilletten, hvorved han foretog et fejlkøb. Trafikvirksomhed medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2018-0173
Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på børnebillet. Klageren ønskede kontrolafgiften annulleret. Klageren rejste den 22. juli 2018 fra Nørreport st. til Vestamager st. på en børnebillet, som hun havde købt i DOT mobilbilletapp, og som hun ved kontrollen foreviste sammen med sit studiekort. Da klagerens studiekort ikke gav adgang til at rejse på børnebillet, var den 24-årige klager ikke i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2018-0217
Kontrolafgift på 750 kr. for køb af børnebillet til 12 kr. frem for tillægsbillet til 12 kr. Klageren foreviste i kontrolsituationen en børnebillet til 2 zoner, som ikke er gyldig som rejsehjemmel til voksne. Herefter blev kontrolafgiften pålagt med rette. Om end ankenævnet kan have en vis forståelse for klagerens ræsonnement om, at han havde betalt korrekt pris for rejsen, når prisen for både tilkøbsbilletten og barnebilletten var 12 kr., , finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2018-0043
Kontrolafgift for som voksen at rejse på børnebillet. Klageren troede at børnebilletten var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB Ung Kort. Han misforstod beskeden i DSBs app som anfører at man på Sjælland kan rejse på børnebillet hvis man har Ungdomskort. Misforståelsen beroede på at klageren troede af hans DSB Ung Kort var et Ungdomskort. Klageren anførte at han havde gjort det før uden at være blevet gjort opmærksom på det af kontrolpersonalet.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2014-0041
Klagerens datter var indehaver af rejsekort barn, som er gyldigt til børn under 16 år. Da datteren fyldte 16 år rejste hun derfor på rejsekortet uden at ændre dette, da hun ikke vidste, at man selv skulle ændre status på rejsekortet til rejsekort voksen.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2013-0384
Klagerens søn der var fyldt 16 år rejste på et børneklippekort, hvor han havde stemplet én gang.
3. april 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2013-0442
Stemplede ved en fejl et børneklippekort. Uanset at der ikke er grund til at betvivle klagerens oplysning om at det skyldtes en fejl, var Movia berettiget til at fastholde kontrolafgiften.
3. april 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2013-0283
Havde ved en fejl stemplet børneklippekort, der kun er gyldigt for passagerer under 16 år, i stedet for voksenklippekort.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2013-0296
Havde ved fejl stemplet børneklippekort, der kun er gyldigt for passagerer under 16 år, istedet for voksen-klippekort. Påstand om kortenes visuelle lighed, kan ikke føre til et andet resultat, idet såvel pris som målgruppe står trykt på kortene.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2013-0316
Havde ved en fejl stemplet børneklippekort, der kun er gyldigt for passagerer under 16 år, i stedet for et voksenklippekort.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2012-0409
Rejst på børnebillet 2 gange samme dag, selv om 17 år.
23. april 2013 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2012-0419
Børneklippekort og børnebillet behandles efter samme regelsæt.
23. april 2013 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2012-0255
Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år. Afgørelse
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2012-0033
Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år. Ankenævnet ikke kompetent til at afgøre om markedsføringsloven er overtrådt. Afgørelse
26. marts 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2011-0166
Kørt på børnebillet 3 uger efter fyldt 16 år.
5. december 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2010-0360
Stemplet børneklippekort. Klagerens forklaring ikke lagt til grund.
11. april 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2010-0206
Stemplede børneklippekort ved en fejl.
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Børneklippekort /børnebillet 2010-0037
Klageren tog fejl af klippekortene/børneklippekort.
24. juni 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold