Gå til sidens indhold

Check-ind af flere rejsende

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Check-ind af flere rejsende 23-0143
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klagerens søn, da han ikke på tilstrækkelig vis sikrede sig at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, da han rejste med bussen. Chaufføren kunne ikke bekræfte at være blevet bedt om at checke sønnen med ind på vennens Rejsekort. Ankenævnet kan ikke lægge til grund, at dette beroede på sproglige udfordringer hos chaufføren, således som klageren gjorde gældende.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0147
Klagerens og hans ægtefælles kontrolafgift for manglende check ind af flere rejsende blev fastholdt. Rejsekortnummer fremgik hverken af loggene fra standerne på Metroens område eller på de øvrige standere på Nørreport st. Det er ankenævnets opfattelse, at klageren ikke fulgte den korrekte procedure for check ind af flere rejsende, og han kan ikke have fået lyden for korrekt check ind eller den medfølgende tekst på displayet om ”Voksne: 2” og ”Ok God rejse”.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0100
Klagerens forklaring om, at de havde bedt buschaufføren checke 2 rejsende ind, blev ikke lagt til grund, da kontrolløren havde spurgt chaufføren, der ikke kunne bekræfte dette.
16. august 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0159
Klageren var selv ansvarlig for, at hans cykel ikke var checket med ind på Rejsekortet, da det vises på kortlæserens display, hvilke kundetyper, der er blevet checket ind, samt antallet af hver kundetype, når flere checkes ind på samme Rejsekort. Cykelkontrolafgiften på 250 kr. blev fastholdt.
16. august 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 23-0063
Klageren fik en kontrolafgift for manglende check ind på Rejsekort. Hun regnede med, at hun havde checket ind, da hun så ikonet 1 voksen på check ind ekstra standeren. Imidlertid fremgik det af optagelser fra en sådan check ind-stander, at der ikke gives lyden for korrekt check ind eller teksten ”OK- god rejse” ved en ekspedition som den, klageren foretog, hvorfor ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2022-0287
Klageren tankede 200 kr. op på Rejsekortet, checkede ind og -ud igen, og startede forfra på ekstra check ind-standeren, da de var flere med på rejsen, hvorfor der må være en fejl ved systemet, når Rejsekortet ikke var checket ind ved kontrollen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Ankenævnet har fra Metro Service modtaget oplysninger fra Rejsekorthistorikken i back office om denne sags konkrete rejse, som bekræfter oplysningerne på klagerens Rejsekort om, at der ikke var checket ind på kortet på tidspunktet for stewardens kontrol.Ankenævnet har desuden indhentet bagloggen fra den stander, som klageren ifølge det oplyste vendte tilbage til for at checke to voksne ind, efter at hun havde checket ud, fordi hun i første omgang kun havde checket én voksen ind på ekstra check ind-standeren. Ifølge bagloggen opstod der en Error 25, der indebærer, at der på standerens display vises tek-sten: ”Læsefejl – prøv igen”.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2021-0038
Klagerens søn var steget på bussen ad midterdøren med en kammerat, der checkede sit rejsekort ind, mens han råbte op til chaufføren "Han rejser med mig på kortet". Check ind af flere rejsende kræver bistand fra buschaufføren , og da klagerens søn ved en efterfølgende kontrol ikke var checket ind på kammeratens rejsekort, blev han pålagt en kontrolafgift. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontroalfgiften, da drengene intet gjorde for at få checket flere ind, tværtimod checkede kammeraten sig selv ind, som når han rejser alene, i stedet for at gå op til chaufføren, der kunne checke dem ind. Drengene var de nærmeste til at kende deres alder og til at vide, om de var checket ind tidligere på rejsen, hvorfor chaufføren ikke havde grund til at reagere på, at de ikke kom op til hende. Et mindretal i ankenævnet udtalte: "Vi finder herefter, at chaufføren i den konkrete situation, hvor kortholderen henvendte sig direkte til hende nede fra opstigningsdøren med oplysning om, at klagernes søn rejste med ham på kortet, burde have reageret, idet et check ind af flere rejsende kun kan ske med hjælp fra chaufføren. Når chaufføren i stedet for gav en ”tommelfinger op”, finder vi, at det var undskyldeligt, at drengene herefter regnede med, at de ikke skulle foretage sig yderligere for at have gyldig rejsehjemmel. Uanset at chaufføren ikke måtte udføre en egentlig kontrol, kunne hun havde spurgt dem, om de allerede var checket ind begge to, fordi hun ellers skulle bistå dem hermed."
30. juni 2021 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Check-ind af flere rejsende 2020-0258
Da klageren og hendes kæreste steg på bussen, kunne klageren ikke checkes med ind på kærestens rejsekort, fordi han allerede havde checket ind. Ankenævnet udtalte, at klagerens forklaring om, at hun troede, at hun var checket ind, og at chaufføren havde bekræftet dette, i den konkrete sag ikke kunne tilsidesættes. Ankenævnet lagde vægt på, at der blev begået fejl af chaufføren i forbindelse med parrets check-ind, og endvidere blev der begået fejl af kontrolløren i forbindelse med kontrollen. Ankenævnet fandt derfor, at kontrolafgiften skulle frafaldes.
5. maj 2021 Movia Klager medhold
Check-ind af flere rejsende 2020-0002
Klageren og dennes hustru troede, at de havde checket ind for dem begge på hustruens rejsekort, men kun én person var checket ind på rejsekortet ved kontrollen. Ikke medhold
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2019-0280
Klageren og dennes ægtefælle troede, at de havde opgraderet rejsekortet til flere rejsende, men dette var ikke tilfælde. Ingen registrering af check ind på rejsekoret, men den ene kontrolafgift var kulancemæssigt nedsat til 125 kr. Metro medhold
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2019-0110
Klagen havde holdt rejsekortet to gange op foran automaten for at checke sig selv og ægtefællen ind, hvorefter displayet havde skrevet, at kortet allerede var checket ind. Da klagerne ikke havde fulgt anvisningen for korrekt check ind af flere rejsende, fastholdt ankenævnet kontrolafgiften.
11. september 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2019-0028
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2019-0072
Kontrolafgift grundet manglende check ind af to rejsende.
19. juni 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2018-0283
Kontrolafgift til tre voksne som var checket ind som børn på klagerens rejsekort.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2018-0240
4 kontrolafgifter på samlet 1.625 kr. efter, at Metro Service nedsatte de oprindelige kontrolafgifter på 750 kr. grundet manglende check ind, da saldoen på rejsekortet var for lav.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2018-0156
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende. Klagerens medpassager var ved en fejl ikke blevet checket ind på klagerens rejsekort.
31. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2018-0079
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende. Den ene passager havde holdt rejsekort op foran standeren to gange fordi de troede det var sådan man checkede to ind. Der var derfor kun checket en ind på rejsekortet hvorfor klageren modtog en kontrolafgift.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0228
Manglende check ind af flere rejsende på rejsekort. Der fremkom et 2-tal på skærmen, som klageren fortolkede som at de var checket ind. Ingen af de to passagerer var checket ind ved kontrollen.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0245
Klageren havde glemt at checke ud den forudgående dag, så rejsekortsystemet havde automatisk checket ham ud. Klageren troede at han havde foretaget et check ind af to rejsende på rejsekortet, men ved kontrol var der kun checket en ind på rejsekortet. Klageren påstod at det skyldtes at han ikke havde kunne se standerens display grundet solskin.
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0300
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0050
Klageren forsøgte at foretage et check ind på klagerens søns personlige rejsekort, hvilke ikke var muligt, da saldoen var for lav.
9. november 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0082
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind af flere rejsende. Anvendte ikke en ekstra-check-ind-stander.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0012
Klageren troede han foretog et check-ekstra-ind af sin søn, men der blev kun foretaget check-ind af én person. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro
Check-ind af flere rejsende 2017-0064
Troede der var foretaget et check-ind af både ham og hans ægtefælle. Der var kun fortaget check-ind af én person. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Check-ind af flere rejsende 2017-0073
Der blev ikke foretaget et korrekt check ind af flere personer, hvorfor den ene ikke havde gyldig rejsehjemmel. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold