Gå til sidens indhold

Deleklip / gruppebilletter

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Deleklip / gruppebilletter 2016-0272
Man kan klippe for andre end sig selv, da klippekort er upersonlige, men efter rejsereglerne for bybusser i Aarhus, kræves det, at en passager billetterer straks efter påstigning, og før pågælden-de finder en siddeplads. Klagerens ægtefælle måtte herefter ikke finde en siddeplads, inden hun havde fået stemplet sit klippekort, og hun burde således være blevet ved sin svigermors side, mens denne stemplede. Den omstændighed, at klagerens ægtefælle i strid med rejsereglerne sat-te sig ned, medfører, at hun selv må bære risikoen for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved en eventuel kontrol. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Deleklip / gruppebilletter 2015-0021
Klageren og en medrejsende rejste på samme rejsekort, ved omstigning til metroen blev de adskilt, hvorved klageren blev pålagt en kontrolafgift. Ikke medhold.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Deleklip / gruppebilletter 2013-0354
Divergerende forklaringer om hvad der er blevet sagt i kontrolsituationen. Klageren ikke sandsynliggjort at han ved kontrollen gjorde opmærksom på, at han kørte med på et dele-klip. Ikke sandsynligt at stewarden ville notere at klageren var i gang med at bestille SMS-billet, hvis klageren havde oplyst at han kørte på dele-klip.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Deleklip / gruppebilletter 2013-0287
Kom ikke med samme metro som ægtefællen, som havde de stemplet klippekort. Efter fast praksis kan efterfølgende forevisning af klippekort ikke tages i betragtning ved bedømmelse af, om der ved kontrollen blev forvist gyldig rejsehjemmel.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Deleklip / gruppebilletter 2013-0232
Metrosteward havde noteret ***to personer på et klip*** på kontrolafgiften, hvorfor det findes godtgjort at klageren sammen med en medpassager rejste to personer på et klip, og den ene derfor manglede at betale for én zone.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Deleklip / gruppebilletter 2011-0240
Klageren var ikke i besiddelse af billet til forevisning i bussen, da billetten var en gruppebillet og ikke udleveret af rejselederen
6. februar 2012 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold