Gå til sidens indhold

Den foreviste legitimation tilhørte klageren

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Den foreviste legitimation tilhørte klageren 23-0086
Klageren hævdede at have været udsat for identitetstyveri, og at det ikke var hende, som havde rejst med Metroen begge gange, hvor der var udstedt kontrolafgifter til hendes navn. Ankenævnet lagde vægt på, at sundhedskortet, som klageren indsendte en kopi af og hævdede, at det var et nyt sundhedskort, faktisk var det samme sundhedskort, som blev forevist ved kontrollen i Metroen. Ved den anden kontrol var der blevet forevist en række udløbne billetter i DSB-appen, som kunne spores til klageren konto i appen. Ankenævnet fandt det derfor godtgjort, at det var klageren, som havde rejst i begge tilfælde, hvorfor de fastholdt kontrolafgifterne. Ikke medhold
14. juni 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Den foreviste legitimation tilhørte klageren 2019-0167
Klageren gjorde gældende, at kontrolafgiften ikke var udstedt til rette passager. Men ankenævnet udtalte, at da pågældende ikke havde haft mistet sit sundhedskort, og da sundhedskortet beviseligt var blevet scannet ved kontrollen, kunne klageren ikke få medhold.
30. oktober 2019 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Den foreviste legitimation tilhørte klageren 2010-0082
Sygesikring forevist. Det efterfølgende af klageren indsendte sygesikringskort, var helt identisk med det i kontrolsituationen foreviste.
24. juni 2010 Movia Trafikvirksomheden medhold