Gå til sidens indhold

Den gule streg

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Den gule streg 2014-0298
Der foreligger divergerende oplysninger om det passerede. Klageren har oplyst, at hun spurgte chaufføren, om hun måtte stå og vente på at hendes mobilbillet gik igennem, hvortil chaufføren ifølge klageren svarede ***nej, Movia er her***, hvorefter klageren ville forlade bussen. Ifølge Unwire havde klageren på intet tidspunkt den dag bestilt en mobilbillet på sin telefon. Ikke medhold.
4. maj 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Den gule streg 2014-0128
Klageren spurgte chaufføren om bussen kørte til Gentofte Hospital, hvilket denne bekræftede. Klageren havde normalt periodekort, men havde blandt andet på grund af hospitalsindlæggelse ikke fornyet dette. Da hun skulle spørge chaufføren om vej, glemte hun at stemple og kom først i tanke om det, da hun var nået lidt ned i bussen, hvorefter hun vendte om, men blev pålagt en kontrolafgift af en kontrollør. Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger fandt ankenævnet ikke grundlag for at statuere, at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens forhold, og at chaufføren skulle bære ansvaret for, at klageren gik forbi klippemaskinen oppe ved indgangsdøren uden at stemple og derfor ved kontrollen ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet bemærkede, at det af Movia anførte om at passere den gule streg ikke kunne anvendes som hjemmel til at udstede kontrolafgifter for manglende billet.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold