Gå til sidens indhold

Divergerende oplysninger

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Divergerende oplysninger 2021-0092
Klageren skulle med toget, men da han ankom til stationen, opdagede han, at han havde glemt sit rejsekort derhjemme. Ifølge klageren så han en bus med kontrollører i, som han steg på, og spurgte kontrollørerne, om han lige måtte køre med nogle stop hjem efter sit rejsekort, men de svarede ikke, og da bussen kørte, udskrev de en kontrolafgift til ham. Movia har gjort gældende, at kontrollørerne sad bag i bussen og så klageren stige om bord, uden at han foretog sig yderligere. Han tog hverken kontakt til chaufføren eller kontrollørerne. Bussen forlod stoppestedet kl. 09:49:08, og kontrollørerne begyndte kontrollen 20 sekunder senere, hvor klageren spurgte, om han lige måtte køre med et par stop. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Divergerende oplysninger 2016-0147
Klagerens forklaring om rejseruten var ikke troværdig. Kontroalfgift kan ikke bruges til anden rute.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Divergerende oplysninger 2013-0354
Divergerende forklaringer om hvad der er blevet sagt i kontrolsituationen. Klageren ikke sandsynliggjort, at han ved kontrollen gjorde opmærksom på, at han kørte med på et dele-klip. Ikke sandsynligt, at stewarden ville notere, at klageren var i gang med at bestille SMS-billet, hvis klageren havde oplyst, at han kørte på dele-klip.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Divergerende oplysninger 2013-0237
Klageren har afgivet divergerende oplysninger om grundlaget for udstedelse af kontrolafgiften, hvorfor stewardens generelle udtalelse er blevet lagt til grund.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold