Gå til sidens indhold

For lav saldo

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
For lav saldo 23-0295

Klageren havde rejse på sit Rejsekort om formiddagen, hvor saldoen blev for lav til check ind. Han tankede ikke Rejsekort op, inden han skulle rejse om eftermiddagen. Han havde DOT-appen, men troede ikke den gjaldt i busser. Han havde ingen kontanter til at købe billet hos chaufføren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

7. februar 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0244
Ifølge klageren har hans mor en hjerneskade, og hun var overbevist om, at hun var checket ind. Imidlertid var der for lav saldo til at checke ind på hendes Rejsekort, og ankenævnet fastholdt den udstedet kontrolafgift. Ikke medhold
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 23-0019
Klageren kunne ikke checke ind på sit Rejsekort pga. for lav saldo. Mere end 2 minutter efter det mislykkede forsøg på check ind - og efter kontrollører var steg på bussen - gik hun i gang med at bestille en mobilbillet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
16. august 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2022-0082
Klageren gjorde gældende, at han var checket ind i bussen på vennens Rejsekort sammen med vennen. Der var imidlertid ikke nogen registrering af check ind på kortet, og klageren blev ved kontrol af sin rejsehjemmel pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Saldoen til check ind af flere rejsende på kortet, var desuden for lav. Under ankenævnssagen oplyste Midttrafik, at loggen viste, at Rejsekortet var ført 2 gange forbi standeren. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men klageren begærede sagen genoptaget, da de ikke havde kørt Rejsekortet forbi standeren 2 gange. Rejsekort datamanager oplyste på forespørgsel, at loggen viste, at ekstra check ind-standeren var blevet aktiveret, men der var ikke valgt to voksne med piletasterne. Midttrafik besluttede at frafalde kontrolafgiften baseret på en fornyet vurdering af de tekniske logs.
1. november 2022 Midttrafik Klager medhold
For lav saldo 2022-0133
Klageren skulle rejse med en ven på klagerens Rejsekort Anonymt, men klageren fulgte ikke fremgangsmåden på ekstra check-ind standeren, og ved en efterfølgende kontrol, var der kun registreret check ind af 1 voksen. Det viste sig, at der desuden ikke var tilstrækkelig saldo på kortet til check ind af 2 voksne, der kræver 140 kr. i forudbetaling. Klageren blev pålagt en kontrolafgift og foreviste sit kørekort til identifikationen. Efterfølgende gjorde klageren gældende, at det var hans Rejsekort, som han tankede op, hvorfor han havde haft gyldig rejsehjemmel i situationen. Dette kunne ankenævnet ikke give ham ret i, da et Rejsekort Anonymt ikke er tilknyttet nogen specifik person, og derfor kunne det være klagerens medrejsende, der var checket ind den pågældende dag, og ikke klageren. Desuden havde klageren ikke fået besked på standeren om, at der var 2 voksne, men kun 1, og desuden var der ikke tilstrækkelig saldo, hvorfor kontrolafgiften til klageren blev fastholdt.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2022-0095
To personer rejste sammen på et Rejsekort Anonymt, hvor kun én voksen var checket ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, idet de på kortlæseren havde fået besked om, at der var for lav saldo på Rejsekortet til at checke to voksne ind.
12. september 2022 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2022-0067
Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Klageren kunne ikke tanke sit rejsekort op på stationen, hvor der ikke fandtes en rejsekortautomat, og han havde ikke kontanter til at købe billet i toget. Ikke medhold
15. juni 2022 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0088
Klageren havde ikke tanket sit rejsekort op, hvor saldoen var for lav til check in. Han steg alligevel på bussen. Klageren gjorde gældende, at hvis han på den forrige rejse havde undladt at checke ud og blot havde foretaget et skifte-check ind på returrejsen, ville saldoen ikke have været for lav til at betale for rejsens pris. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at forudbetalingen trækkes fra kortet ved passagerens check ind og er uafhængig af, om passageren agter at foretage en rejse, der koster mindre end den konkrete rejsekortsaldo. Det af klageren anførte om, at han kunne have undladt check ud på Valby st. om formiddagen og dermed ville have kunnet rejse om eftermiddagen, kan ikke føre til et andet resultat, idet en foretaget rejse ifølge rejsereglerne pkt. 1.3. skal afsluttes med check ud. En undladelse af at checke ud for at påbegynde en ny rejse (meget) senere, vil være en omgåelse af denne bestemmelse i rejsereglerne. Hertil kommer at ifølge tabellerne om sammenhængen mellem tid og zoner på rejsekort vil en rejse, der strækker sig tidsmæssigt længere end de zoner, der rejses indenfor, blive beregnet på en særlig måde. I klagerens tilfælde ville hans rejse den 18. maj 2021, ved undladt check ud kl. 11:58, have strakt sig fra første check ind kl. 11:30 til kontroltidspunktet 16:28. Herefter ville den blive beregnet på grundlag af tabellen, svarende til at kunden har rejst i ca. 16 - 17 zoner, prissat til et beløb mellem 107 kr. - 112 kr. Og dette beløb havde klageren ikke på sit rejsekort.
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0147

Kontrolafgift for manglende check-ind. Saldoen på rejsekortet var for lav til, at der kunne foretages check-ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da klageren selv var ansvarlig for, at rejsekortet havde den nødvendige saldo til at checke ind. Ikke medhold

15. december 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0050
Uanset at klageren ikke kunne checke ind på grund af for lav saldo på rejsekortet, forblev hun ombord på bussen. Det var pga. Covid-19-situationen ikke muligt at købe en kontantbillet hos chaufføren, men klageren kunne have oprettet en profil i DOT-appen og købt en billet i appen, hvilket der var informeret om på stoppestedsskiltet. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0069
Klageren gjorde gældende, at hun havde checket to personer ind på + standeren. Ankenævnet kunne ikke lægge til grund, at klageren foretog den korrekte indtastning til check ind af to voksne på + standeren, fordi det ikke er tilstrækkeligt blot at taste på + knappen og holde kortet til det blå punkt. Brugeren skal derudover vælge den kundetype og antal, som ønskes med på rejsen ud over kortholderen. Hvis klageren havde foretaget de korrekte skridt, ville hun have fået advarsels-lyden og tekst om for lav saldo. Kontrolafgiften blev fastholdt.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2021-0011
Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort, da kortets saldo var for lav til at checke ind. Ikke medhold
5. maj 2021 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2020-0066
Klageren vidste ikke, at der kan gå op til 24 timer, før en optankning via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk, overføres til rejsekortet i busser, og saldoen var derfor for lav til check ind. Klageren steg om bord på bussen alligevel. Kontrolafgiften blev fastholdt.
9. september 2020 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2020-0092
Kontrolafgift for manglende check-ind. Saldoen på rejsekortet var for lav til at checke ind. Ikke medhold.
9. september 2020 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2020-0038
Klageren har ikke e-mail og havde derfor ikke fået autobesked om, at hans betalingskort var udløbet. Men han havde ved det forrige check ud og efterfølgende forsøg på check ind fået meddelelse om, at rejsekortet skulle tankes op, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2020-0063
Klageren havde ikke ændret betalingskortnummer i Rejsekortsystemet, men var kommet til i stedet at oprette to nye betalingsaftaler, som ikke var relateret til tank-op-aftalen, hvorfor der ikke kunne trækkes penge fra betalingskortet ved for lav saldo til check ind. Klageren havde ved det forrige check ud fået lyd og besked om at rejsekortet skulle tankes op. Kontrolafgiften for manglende check ind blev fastholdt.
23. juni 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2020-0067
Den nærmeste rejsekortautomat var ude af drift, hvorfor klageren ikke kunne tanke sit rejsekort op dér. Ankenævnet fandt, at klageren skulle have billetteret på anden vis. Ikke medhold
23. juni 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2019-0259
Klagerens rejsekort havde ved check ud aftenen før en saldo på 24,90 kr., og han kunne ikke checke ind den pågældende morgen. Han forsøger at installere en billetapp, men nåede ikke dette inden der 2 minutter efter steg kontrollører på bussen, som pålagde ham en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og bemærkede, at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning.
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2019-0106
Kontrolafgift for manglende check-ind. Klagerens rejsekort anonymt var indstillet til barn og kunne ikke checkes ind som voksen på grund af for lav saldo. Klageren ikke medhold
30. oktober 2019 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2019-0108
Den 78-årige klager var ikke checket ind på sit rejsekort anonymt på grund af for lav saldo. Klageren var bekendt med, at der kræves et minimumsbeløb for at checke ind, og med en startsaldo på 100 kr. kunne hun ikke efter tre foretagne rejser berettiget have en forventning om, at der fortsat var penge nok på rejsekortet til at checke ind.
11. september 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2019-0012
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende på rejsekort anonymt grundet for lav saldo.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2018-0196
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Kunne ikke checke ind, da saldoen var for lav. Fik lov af buschauffør at stige på bussen og købe billet efterfølgende.
6. marts 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2018-0103
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren havde kort inden han forsøgte at checke ind tanket sit kort op, men da pengene ikke var registreret i systemet endnu kunne han ikke checke ind. Klageren var i tvivl om det var på grund af den sene optankning eller standeren at hans rejsekort ikke ville checke ind. Ifølge klageren steg han på S-toget med intention om at forsøge at checke ind på næste station.
3. oktober 2018 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2018-0135
Manglende check ind af rejsekort grundet for lav saldo. Kontrolafgift nedskrevet til 125 kr.
3. oktober 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
For lav saldo 2018-0059
Manglende check ind af flere rejsende grundet for lav saldo på rejsekort.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold