Gå til sidens indhold

Foreviste ikke billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Foreviste ikke billet 2018-0213
To kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet manglende billet. Ægteparret troede, at de havde købt et Citypass Online, men købet blev ikke effektueret. Klageren og dennes ægtefælle kunne ved kontrollen ikke forevise billet, da de ikke havde modtaget nogen SMS med Citypass’et, inden de i strid med rejsereglerne steg om bord på bussen uden nogen form for gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette.
12. december 2018 Movia Trafikvirksomheden medhold
Foreviste ikke billet 2016-0194
Klageren købte to billetter med 15 minutters mellemrum. Da hun kun foreviste den sidst købte billet ved kontrollen, blev hun pålagt en kontrolafgift. Ved den efterfølgende klagesagsbehandling inddrog Metro Service begge billetter i deres beslutning, hvor de nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. som ved efterfølgende indsendelse af gyldigt personligt periodekort. Ankenævnet fandt, at kontrolafgiften helt skulle frafaldes på baggrund af reglerne om tilkøbsbilletter, hvorefter klageren havde gyldig billet ved kontrollen. Metro Service skulle betalte 10.000 kr. for tabt sag til ankenævnet.
6. december 2016 Metro Klager medhold
Foreviste ikke billet 2013-0099
Klagerens søn viste ikke billet ved kontrollen. Billetten var købt fra forkert startzone.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Foreviste ikke billet 2013-0101
Klageren viste ikke billet ved kontrollen.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Foreviste ikke billet 2013-0152
Foreviste ikke SMS-billet i kontrolsituationen. Indsendte skærmbillede efterfølgende af en billet fra kontroltidspunktet, men som ikke var betalt og som havde samme kontrolcifre, som en tidligere billet.
23. september 2013 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold