Gå til sidens indhold

Fortolkning af regler og andet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af regler og andet 2019-0142
2 turister havde købt billet allerede dagen før de skulle med toget til lufthavnen, men sov over sig og var nødt til at tage metroen istedet. Sidste omstigning/påstigning på Metroen, der lukkede dørene kl. 7:16. Klagernes billet udløb kl. 07:15. De blev ved kontrol begge pålagt kontrolafgifter for udløbet rejsehjemmel. Ankenævnet udtalte: "Indledningsvist bemærker ankenævnet, at ifølge ”ringzonesystemet” i DOT’s område har passagerer, der køber en billet med startzone i zone 03, mulighed for at rejse ubegrænset inden for den røde og den turkise farves zonenumre, svarende til zonerne 01, 02, 03 og 04. Hermed er det ankenævnets opfattelse, i modsætning til hvad Metro Service gør gældende, at den foreviste billet zonemæssigt var gyldig til den foretagne rejse med metroen gennem zone 01, 03 og 04. Ankenævnet lægger til grund, at klagerne steg på metroen på Ørestad st. kl. 07:04, imens billet-terne var gyldige. De skiftede derpå metrolinje mod Lufthavnen, som ifølge Metro Service afgik fra Christianshavn st. kl. 07:16 – 1 minut efter billettens udløb kl. 07:15. Det følger af Vejledningsdokumentet for DOTs område, at efter mobilbillettens udløb er fortsat rejse tilladt inden for gyldighedsområdet, så længe der ikke skiftes transportmiddel undervejs. Det er ankenævnets opfattelse, at dette må forstås som et forbud mod at skifte mellem transport-formerne bus, tog og metro, men ikke til samme transportform, når dette foregår i fremadskriden-de retning. Der er ikke grundlag for at stille passagerer med enkeltbilletter købt i automat eller billetsalg anderledes end passagerer med mobilbilletter. Herefter finder ankenævnet, at det afgørende tidspunkt i relation til bedømmelsen af, om billetterne var gyldige ved kontrollen, er, hvornår klagerne steg på metroen på Ørestad st. Efter Metro Services egne oplysninger skete dette kl. 07:04 – altså mens billetterne var gyldige. Herefter var det ikke berettiget at pålægge de to kontrolafgifter til klagerne, og Metro Service skal frafalde disse. Herudover skal Metro Service som tilsluttet selskab betale 10.000 kr. inkl. moms i sagsomkostninger til ankenævnet." Afgørelsen blev efterfølgende genoptaget og kan læses på siden her
30. oktober 2019 Metro Klager medhold
Fortolkning af regler og andet 2013-0022
Ikke regler om nedsættelse af kontrolafgift ved efterfølgende fornyelse af periodekort med tilbagevirkende kraft.
27. juni 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af regler og andet 2012-0431
Periodekort først gyldigt fra købstidspunktet.
23. april 2013 Metro Klager delvist medhold