Gå til sidens indhold

Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort)

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 23-0250
Klageren rejste på et pendlerkort i en zone uden for kortets gyldighedsområde, men mente, at kontrolafgiften skulle nedsættes til 125 kr., da hans kort var gyldigt datomæssigt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 750 kr., da reglen om nedsættelse til 125 kr. er beregnet til pendlere, der fx har glemt deres ellers gyldige kort på rejsen, eller hvis telefonen er løbet tør for strøm, så kortet ikke kan forevises til kontrolløren. Teksten kan ikke fortolkes således, at passagerer med et pendlerkort, der rejser uden for kortets gyldighedsområde, men inden for kortets gyldighedsperiode, kan få reduceret en kontrolafgift. En sådan fortolkning ville medføre, at passagerer kunne nøjes med at købe et pendlerkort til kun fx zone 01 og 02 og rejse i alle øvrige zoner uden at betale herfor. Og i tilfælde af en kontrolafgift ville passageren kunne få den reduceret, hvis blot selve perioden var gyldig. Da dette ikke har været meningen med reglen om at få reduceret en kontrolafgift, er det åbenbart, at gyldigheden skal være opfyldt, for så vidt angår både zoner og periode.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 23-0155
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da hun på en rejse med Metroen ikke kunne forevise en børnebillet for den lille hund, som hun sad med i armene. Ifølge klageren havde hun til at starte med haft hunden i en taske, men havde taget den op i armene, da den blev urolig, og hun anførte, at det ikke havde været tydeligt for hendes, at der krævedes børnebillet for små hunde som hendes. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at det efter deres opfattelse fremgår tilstrækkelig tydeligt, at hunde som udgangspunkt rejser til børnepris, samt at det er en forudsætning for at medbringe en lille hund gratis, at den forbliver i tasken eller buret under hele rejsen. Ankenævnet anbefalede dog, at reglerne om medtagelse af hunde i de Fælles landsdækkende rejseregler formuleres endnu tydeligere således, at der ikke opstår usikkerhed hos passagerer om, hvorledes rejsereglerne skal eller kan fortolkes, når der medbringes hunde i Metroen. Ikke medhold
11. oktober 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2022-0093
Klageren rejste med Metroen med en hund, som stewarden så ikke var i en taske. Da klageren fik øje på stewarden, tog han en stofpose op af lommen og begyndte at sætte hunden deri. Klageren blev pålagt en kontrolafgift til hunden for ikke at have købt billet til den, når den ikke var i en taske. ifølge klageren blev der diskuteret med stewarden om, hvad der skal til at kvalificere en taske, hvis det ikke var en stofpose med hank, som var beregnet til hunden. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på baggrund af stewardens oplysninger, men Metro Service skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr, da det ikke kunne afvises, at baggrunden for klagen var, at stewarden havde diskuteret med klageren om, hvilken tasketype, man skulle benytte, men når dette ikke var specificeret i rejsereglerne, var stewardens skønsudøvelse ikke nødvendigvis korrekt. Ankenævnet henstillede, at der kommer klarere regler.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2018-0161
Indgivelse af politianmeldelse for bedrageri mod klageren ved rejse på sin ægtefælles rejsekort. Klageren gør gældende, at Sydtrafik ikke uden nærmere undersøgelse af sagen var berettiget til at indgive politianmeldelse mod hende. Klageren fik medhold.
12. december 2018 Sydtrafik Klager medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2018-0076
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Klageren misforstod ringzonesystemet. På Metro Services hjemmeside stod at man pga. ringzonesystemet maksimalt skulle betale for 3 zoner i metroens system. Klageren havde periodekort til zone 01, 02 og 03 og troede derfor ikke at han skulle købe billet for at rejse i zone 04.
18. juni 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2016-0202
Klagerens mor rejste på klagerens personlige rejsekort, mens klageren anvendte sit periodekort på samme rejse. Klageren medhold, da de dagældende rejsekort kortbestemmelser og rejseregler ikke var ens.
7. marts 2017 Metro Klager medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2014-0157
Upersonligt flexcard forevist efter kontrolafgiften blev udstedt. Ikke grundlag for at tolke rejsereglerne således, at rejsehjemmelen kan forevises under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på metrostationens område, når der ER udstedt en kontrolafgift.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2014-0104
Klagerens søn skulle tage bussen hjem fra sin skole langt fra hjemmet. Bussen standsede imidlertid ikke for at medtage sønnen. Chaufføren oplyste, at der ikke stod nogen ved stoppestedet. Klagerens søn kunne imidlertid beskrive chaufførens tøj, og at det var en kvindelig chauffør. Ankenævnet udtalte, at når man befinder sig på landet, og der er et stoppested, hvor der står en person, må udgangspunktet være, at bussen skal standse eller sætte farten ned for at få kontakt med personen. Det er derfor kritisabelt, at chaufføren under de foreliggende omstændigheder ikke holdt ind. Da sønnen imidlertid befandt sig 4,70 m. fra stoppestedsskiltet, blev sagsomkostningerne ophævet grundet begåede fejl hos begge parter.
22. september 2014 Sydtrafik Klager delvist medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2013-0064
Fortolkning af rejseregler om billetter til hunde. Hun rejser til børnepris kunne ikke tolkes således, at hunden var gratis. Dissens.
27. juni 2013 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2012-0366
Fortolkning af rejseregler om hunde.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (hunde, cykler, rejsekort) 2011-0018
Sammenklappelig cykel, - cykel eller rejsegods? Klageren medhold. Dissens.
27. juni 2011 Movia Klager medhold