Gå til sidens indhold

Ikke beregnet korrekt antal zoner

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2022-0118
Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på den foreviste billet. Klageren, som er udlænding, skulle rejse i 4 zoner fra zone 41 til zone 01. Imidlertid købte hun sin 4-zoners billet i DOT-appen med GPS-funktionen slået til, mens hun befandt sig i zone 51, hvorfor billetten blev udstedt til 4-zoner fra zone 51. Derved havde hun ikke gyldig rejsehjemmel til zone 01, hvor hun skulle rejse til. Uanset, at kontrollører i en af Movias busser havde oplyst hende om, at billetten ikke var gyldig til hendes videre rejse, steg hun om til Metroen zone 01 uden at foretage sig yderligere. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, som hun blev pålagt i Metroen for at rejse uden gyldig billet.
1. november 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2021-0073
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han i stedet for at stige af bussen, fortsatte sin rejse ind i en zone, hvortil hans billet ikke var gyldig. Ikke medhold
10. november 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2016-0242
Klageren må anses for at have udfoldet rimelige bestræbelser på at skaffe sig gyldig rejsehjemmel, inden han steg om bord på toget, finder ankenævnet, at kontrolafgiften i medfør af de fælles rejsereglers punkt 2.6 ved klagerens henvendelse til Metro Service burde have været nedsat til 125 kr. mod samtidig betaling af prisen for den manglende zone, som klageren allerede i sin første henvendelse til Metro Service oplyste, at han gerne ville betale.
7. marts 2017 Metro Klager delvist medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2009-0121
Ikke beregnet korrekt antal zoner
7. december 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2009-0002
Ikke beregnet korrekt antal zoner.
3. juni 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2009-0004
Ikke beregnet korrekt antal zoner.
3. juni 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Ikke beregnet korrekt antal zoner 2009-0019
Ikke regnet korrekt antal zoner.
3. juni 2009 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold