Gå til sidens indhold

Ikke forsøgt at stemple/glemt at stemple

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Stemplede ikke ved omstigning / togskifte 2016-0269
DISSENS. Klagerens klippekort kunne ikke stemples. 3 medlemmer af ankenævnet anser det for godtgjort, at klippemaskinen ikke var i uorden, på baggrund af det fremlagte materiale. På den baggrund sammenholdt med kontrollørens udførlige beskrivelse i umiddelbar tilknytning til kontrollen, hvorefter klageren var siddende i bussen, finder de 3 medlemmer, at klageren ved den manglende forevisning af et korrekt stemplet klippekort ved kontrollen, ikke overholdt Midttrafiks dagældende rejsebestemmelser om straksbillettering. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Midttrafik Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Glemt at stemple 2016-0124
Klageren glemte at stemple sit klippekort. DSB nedsatte betalingskrevet til billettens pris og administrationsgebyr. Dette betalte klageren ikke. DSB var berettiget til at opretholde kravet om betaling, da kontrolafgiften var pålagt med rette.
7. november 2016 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2016-0047
Klageren stemplede ikke sit mobilklippekort, og blev herefter pålagt en kontrolafgift.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2015-0125
Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han ikke havde stemplet sit klippekort.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2015-0124
Glemt at stemple sit klippekort efter påstigning af bussen. Klagerens chokerende mobilopkald kunne ikke medføre bortfald af kontrolafgiften.
15. december 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Nåede ikke at stemple 2014-0332
KLagerens søn blev i følge klageren mast forbi klippemaskinen og nåede ikke at stemple. Movia medhold. Dissens
5. maj 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde klippemaskine på perronen 2014-0281
Klageren kunne ikke finde klippemaskine på Christianshavn st.
5. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kunne ikke finde klippemaskine på perronen 2014-0155
Klageren kunne ikke finde klippemaskinen på perronen.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på klippemaskinen 2013-0445
Klageren stemplede sit 2-zoners klippekort en gang til en rejse, som kræver 3 zoner. Hun havde forgæves ledt efter en metromedarbejder, da klippemaskinen kun ville stemple det ene klip. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2013-0448
Klageren købte et 2-zoners klippekort, men glemte at stemple dette.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2013-0352
Havde glemt at stemple klippekort, idet klageren plejede at have periodekort.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2013-0452
Klageren glemte at stemple sit klippekort. Ønskede nedsættelse af kontrolafgift i lighed med glemt abonnementskort. Dette er hverken muligt jf. Metro Services rejseregler eller efter ankenævnets faste praksis.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Havde ikke stemplet 2013-0374
Divergerende oplysninger om det passerede. Passagerens billet skal være skal være gyldig på afgangstidspunktet. Klageren ikke stemplet inden det angivet tidspunkt.
27. januar 2014 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple, ville stige af for at stemple 2013-0174
Klageren og dennes ægtefælle samt to medpassagerer glemte at stemple klippekort. I alt fire kontrolafgifter på 750 kr. hver.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Sagsbehandlingsfejl 2013-0182
Klageren og kæreste ej stemplet klippekort. Ved anke til selskabet, fik kæresten men ikke klageren, grundet en sagsbehandlingsfejl, eftergivet kontrolafgift. Klageren ikke medhold.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple, ville stige af for at stemple 2013-0200
Glemte at stemple klippekort, og stod af på næste station for at stemple.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på klippemaskinen 2013-0202
Forsøgt stemplet, men ikke undersøgt om klippekort var stemplet inden ombordstigning. At én af stationens klippemaskiner var fejlmeldt den pågældende dag, fratager ikke passageren for at undersøge om klippekort er klippet korrekt.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2013-0074
Efter at klageren var trådt ind i metroen, opdagede han, at han havde glemt at stemple. Kontrolafgiften fastholdt. Spørgsmål om metrosteward havde udsat klageren for frihedsberøvelse måtte afgøres ved en eventuel politianmeldelse. Metro Service pålagt at betale klagerens udgift til klagegebyr, da de ikke havde besvaret klagen over adfærden.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple, ville stige af for at stemple 2013-0074
Klageren havde glemt at stemple sit klippekort, og ville stige af metroen igen for at stemple. Man er dog at betragte som passager når man har passeret trinbrættet, idet man har til hensigt at modtage en transportydelse.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple, ville stige af for at stemple 2013-0082
Glemte at stemple sine nyindkøbte klippekort.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Havde ikke stemplet 2013- 0017
Forsøg i linje 4A med indstigning ad bagdøren med gyldig billet. Klageren havde ikke gyldig billet og havde ikke stemplede klippekortet ved kontrol to stop efter påstigning.
23. april 2013 Movia
Glemt at stemple 2012-0282
Glemte at stemple.
3. december 2012 Movia Trafikvirksomheden medhold
Havde ikke stemplet 2012-0035
Manglende stempling efter påstigning. Politiet medvirkede til identifikation af passageren.
25. juni 2012 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2012-0073
Glemt at stemple.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Glemt at stemple 2011-0256
Glemte at stemple. At klageren tidligere havde fået annulleret en kontrolafgift givet på samme grundlag, kunne ikke føre til andet resultat.
26. marts 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold