Gå til sidens indhold

Indsendelse af periodekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Indsendelse af periodekort 2011-0095
Gyldigt periodekort ikke forevist inden for 14 dage.
25. april 2017 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Indsendelse af periodekort 2013-0266
Nægtede at modtage kontrolafgiften, hvorfor klageren ikke blev bekendt med fristen for forevisning af periodekortet, der fremgår tydeligt af kontrolafgiftens bagside. Da klageren ikke havde gyldig periodekort kunne kontrolafgiften ikke blive nedsat til ekspeditionsgebyr på 100 kr.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Indsendelse af periodekort 2013-0218
Fristen for indsendelse af gyldigt periodekort overskredet med henholdsvis 113 dage og 42 dage, hvor kontrolafgifterne og rykkergebyr fastholdes.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Indsendelse af periodekort 2011-0136
Kontrolafgift ej nedsat, da abonnementskort ikke blev forvist inden 14 dage.
5. december 2011 Midttrafik Klager delvist medhold