Gå til sidens indhold

Information på engelsk

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Information på engelsk 2021-0113
Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på en DOT Tourist Ticket, der ikke var udfyldt med tid og dato og derfor ikke var gyldig. Klageren gjorde gældende, at han grundet sprogproblemer mellem ham og den svenske sælger ikke forstod andet, end at billetten var gyldig i 3 timer. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften og udtalte, at Tourist Ticket er en særlig billet, hovedsageligt beregnet til turister, som navnet angiver. Billetten har gyldighed fra det tidspunkt og dato, som passageren skriver i to hvide felter. Selv om billettens tekst udelukkende er på engelsk, finder ankenævnet, at det måtte fremstå tilstrækkeligt tydeligt for klageren, at de to hvide tomme felter med betegnelserne: ”Date” og ”Start Time” skulle udfyldes, før billetten var gyldig rejsehjemmel.
15. december 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Information på engelsk 2013-0423
To kontrolafgifter på hver 750 kr. for anvendelse af 2-zoners klippekort klippet én gang for to personer. Information på engelsk er tilstrækkelig. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold