Gå til sidens indhold

Klagerens påstand ikke taget til følge

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Klagerens påstand ikke taget til følge 23-0003
Klagerens DSBbillet var ikke gyldig til rejse i den zone, hvor klageren rejste. Klagerens forklaring kunne ikke lægges til grund.
12. april 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2022-0059
Klageren rejste ind i zone 01 uden at have billet dertil. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at kontrolløren forhindrede klageren i at stige af bussen, og at klageren af den grund var kørt ind i zone 01.
15. juni 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2013-0043
Klagerens påstand om, at han rejste alene, blev ikke tage til følge.
27. juni 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2010-0252
Klagerens oplysning ikke lagt til grund
31. januar 2011 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klagerens påstand ikke taget til følge 2010-0287
Klagerens forklaring ikke lagt til grund
31. januar 2011 Movia Trafikvirksomheden medhold