Gå til sidens indhold

Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2013-0248
Klageren kunne ikke stemplet klippekort inden påstigning på metro. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne, hvorfor den manglende stempling skyldtes forhold ved klagerens klippekort.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2013-0167
Klageren valgte at stige på metroen, selvom han ikke havde gyldig rejsehjemmel. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne. Klageren bærer risikoen for ikke at kunne købe gyldig billet, ud over det medbragte klippekort.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2013-0206
Klagerens datter, der bor i Oslo, kunne ikke stemple sit klippekort inden ombordstigning af metroen, og forventede at hun i lighed med i Oslo kunne stemple sit klippekort når hun steg af metroen. Ikke registret fejl på klippemaskinerne.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2012-0270
Klageren medbragte hverken rede penge eller mobiltelefon og måtte selv bære risikoen for, at han ikke kunne købe billet på anden vis, hvis klippekortet ikke kunne stemples. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne, men Metro Service undersøgte først dette i klagesagen ved ankenævnet, hvorfor de skulle godtgøre klagerens udgifter til klagegebyret.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold