Gå til sidens indhold

Kort stemplet for sent / billet købt for sent

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2016-0058
Klageren gjorde gældende at han havde stemplet sit klippekort ved indstigning. Divergerende forklaringer. Efter en samlet bedømmelse af sagens samlede omstændigheder, finder ankenævnet at klageren ikke overholdt Midttrafiks rejsebestemmelser om straksbillettering.
7. november 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0308
Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, divergerende forklaringer. Klagerens forklaring overfor ankenævnet vedrørende, at den manglende straksbillettering skyldtes en afvist mønt ikke lagt til grund, da data fra billetautomat viste, at mønterne blev godkendt ved første indkast.
14. juni 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2016-0013
Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun først købte billetten ved næste stoppested.
14. juni 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0228
Klagerens søn pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da han først skulle finde sin klippekort frem efter påstigning. Klageren ikke medhold.
23. februar 2016 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0044
Klagerens datter pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun først stemplede, ved næste stoppested, hvor kontrollørene steg på bussen. Klageren ikke medhold.
23. juni 2015 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2015-0088
Klagerens datter pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering, da hun ikke stemplede inden bussen nåede næste stoppested. Klageren ikke medhold, da datteren ikke stemplede straks ved indstigning, og da disse omstændigheder beroede på hendes egne forhold.
23. juni 2015 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2014-0091
Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at sønnen satte sig ned, efter at han havde fået anvist af chaufføren ved fordøren, at klippemaskinen, hvor han skulle stemple sit klippekort, befandt sig ved midterdørene i bussen. Ankenævnet lægger videre til grund som oplyst af klage-ren og som noteret af kontrolløren, at klagerens søn rejste sig og klippede klippekortet, da han så kontrollørerne stige på bussen.
22. juni 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2014-0040
Klageren pålagt en kontrolafgift for manglende straksbillettering. Kontrolløren havde på kontrolafgiften noteret ***klippede da han så os***. Klageren ikke medhold, idet hans stempling, som ikke skete straks ved indstigning, må betegnes, som omgåelse af kravet om at kunne fremvise gyldig billet til kontrollør.
17. juni 2014 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Kort stemplet for sent / billet købt for sent 2009-0297
Kort stemplet ved 3. stoppested.
24. juni 2010 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold