Gå til sidens indhold

Kvittering for køb af klippekort / billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Kvittering for køb af klippekort / billet 2022-0075
Klageren var turist i København og havde købt en City-Pass-billet, som hun lagde på sit hotelværelse og glemte at medbringe på en rejse med Metroen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, der blev udstedt til klageren for at rejse uden billet, da en City-Pass-billet er en upersonlig billet, som kun er gyldig for ihændehaveren.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2021-0172
Klageren havde tabt sin billet ud af lommen og kunne alene forevise en kreditkortkvittering for et køb i billetautomaten på Ørestad st. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da en billet købt i en billetautomat er upersonlig og kun gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrollen. Ikke medhold
6. april 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2018-0044
Nævnet afslog at genoptage sagens behandling med den begrundelse, at det udtrykkeligt stod anført i de interne retningslinjer for selskaberne, at billetter var gyldige uanset rejseretning i metro.
1. februar 2019 Metro Afslag på genoptagelse
Kvittering for køb af klippekort / billet 2018-0044
Klageren rejste med Jojo-kort uden billetten, som automaten i Sverige ikke havde udskrevet. Nævnet fandt, at klageren med sin saldokvittering kunne dokumentere at have købt en billet, som kun var gyldig med Jojo-kortet. Derfor var der ikke omgåelsesrisiko. På billetten kunne klageren havde rejst i DK til kl. 04 - og med metroen behøver rejsen ikke at være i fremadskridende retning. Metro Service blev pålagt at nedskrive kontrolafgiften som ved efterfølgende indsendelse af gyldigt personligt kort samt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr. til ankenævnet
3. oktober 2018 Metro Klager delvist medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2011-0161
Kvittering for køb af billet ved Metros billetautomat, antaget for værende billet.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2012-0193
Kvittering for køb af klippekort.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold