Gå til sidens indhold

Manglende betaling

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende betaling 2018-0149
Annulleret Ungdomskortbestilling – betaling kunne ikke hæves på det tilknyttede betalingskort, som var blevet spærret. Klageren ønskede erstatning af 53,50 kr. for ekstraomkostninger til sønnens rejser. DSB annullerede den 10. maj 2018 bestillingen af et Ungdomskort til klagerens søn, fordi der ikke kunne hæves betaling på sønnens betalingskort, som var blevet spærret. Som følge heraf sammenholdt med, at der var 14-dages leveringsfrist på en ny Ungdomskortbestilling, måtte klagerens søn i to dage betale for sine rejser med sit rejsekort, hvilket medførte, at han havde en merudgift til transport på 53,50 kr. For at få erstatning for merudgiften til sønnens rejser, skal klageren godtgøre, at DSB har handlet ansvarspådragende. Ankenævnet fandt ikke, at DSB havde handlet ansvarspådragende ved at annullerer Ungdomskortbestillingen, og klageren fik derfor ikke medhold i sit krav om erstatning.
12. december 2018 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Manglende betaling 2014-0212
Klageren skulle ikke betale for Ungdomskort som var udsendt med et sort felt der hvor der skulle være foto af indehaveren.
21. november 2014 DSB Fjern- og Regionaltog Klager medhold
Manglende betaling 2009-0284
Uddannelseskort ikke betalt som anvist på posthus eller i bank. Sidestillet med manglende betaling. Klageren medhold.
29. april 2010 Sydtrafik Klager medhold