Gå til sidens indhold

Manglende spærring af rejsekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende spærring af rejsekort 2015-0049
Klageren overlod i en periode sit personlige rejsekort til sin søn, som 33 gange ikke checkede dette rejsekort ud. Rejsekortet blev ikke spærret. Grundet rejsekortets historik kunne det ikke ligges til grund, at klagerens søn var uvidende om korrekt anvendelse af et rejsekort. Det forhold, at Rejsekort Kundecenter havde forholdt sig passiv, da det blev konstateret, at der ikke blev chekcet ud på rejsekortet kunne ikke føre til kravet på betalingen af de 33 gange forudbetaling. Ankenævnet bemærkede dog, at det var kritisabelt, at DSB benævnte faktureringer som rykkere.
29. september 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold