Gå til sidens indhold

Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort 2018-0174
Rejsekort tank-op-aftale – seks optankninger à 500 kr. til klagerens rejsekort i perioden maj-oktober 2015, som ikke kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. Klageren ønskede fritagelse for betaling af 3.000 kr. samt rykkergebyr, inkassogebyr, inkassoomkostninger og renter. Ifølge oplysningerne fra Arriva Tog A/S, som administrerede klagerens rejsekortaftale, kunne der i perioden 30. maj – 7. oktober 2015 ikke hæves betaling for i alt 6 optankninger à 500 kr. på det betalingskort, som klageren havde tilknyttet til tank-op-aftalen. Det er uoplyst, hvad den faktiske årsag hertil er, men det kan skyldes, at klagerens betalingskort var udløbet eller var blevet spærret. Rejsekortsystemet (i dette tilfælde Arriva Tog A/S) overførte automatisk det beløb, som klageren havde valgt til rejsekortet, når saldoen kom under 50 kr., og når beløbet ikke kunne hæves på betalingskortet, sendte Arriva Tog A/S en faktura til klageren. Det følger af kortbestemmelser for Rejsekort, at det er kundens ansvar at oplyse om ændringer i adresse, e-mailadresse, betalingskort mv. Arriva Tog A/S var berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af 3.000 kr. samt et rykkergebyr på 100 kr.
12. december 2018 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort 2015-0086
Klagerens søn havde et personligt rejsekort samt en tank op-aftale hos DSB. I en periode fra 19. juni 2014 til 20 marts 2015 kunne DSB ikke trække betalingen på sønnens betalingskort, da dette ikke længere var aktivt. DSB udsendte derfor ialt 19 fakturaer á 300 kr. for optankning af sønnens rejsekort. Beløbet var ikke omtvistet i sagen. En del af disse fakturaer oplevede DSB at få retur med påtegningen "ubekendt adresse". Det fremgik af rejsekorts kortbestemmelser, at kortindehaveren er forpligtet til at oplyse enhver ændring i: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ændret betalingskort tilknyttet en evt. tank op-aftale. Klagers påstand om at optankningen burde være stoppet ikke taget til følge, da der ikke er en pligt for trafikselskabet til at kortindehaveren ikke overholder betingelserne.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort 2015-0049
Klageren overlod i en periode sit personlige rejsekort til sin søn, som 33 gange ikke checkede dette rejsekort ud. Rejsekortet blev ikke spærret. Grundet rejsekortets historik kunne det ikke ligges til grund, at klagerens søn var uvidende om korrekt anvendelse af et rejsekort. Det forhold, at Rejsekort Kundecenter havde forholdt sig passiv, da det blev konstateret, at der ikke blev checket ud på rejsekortet kunne ikke føre til kravet på betalingen af de 33 gange forudbetaling. Ankenævnet bemærkede dog, at det var kritisabelt, at DSB benævnte faktureringer som rykkere.
29. september 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold