Gå til sidens indhold

Medtog forrige passagers kvittering

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Medtog forrige passagers kvittering 2022-0239
Klageren medtog den forrige kundes kvittering i stedet for sin egen billet fra billetautomaten. Ankenævnet udtalte, at upersonlige billetter kun er gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet, og klagerens efterfølgende indsendelse af bankudskrift, som viste, at hun havde betalt for en billet, kunne derfor efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om hun havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Ikke medhold
8. februar 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2018-0268
Kontrolafgift for at have medtaget en anden passagers p-billet fra billetautomaten. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han gør gældende, at han havde købt en billet i billetautomaten.
8. maj 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2019-0037
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af rejsehjemmel. Klageren medtog en tidligere kundes kvittering fra billetautomaten.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2017-0213
Klageren havde i en automat købt billet til 2 zoner, men medtog en kreditkortkvittering fra den forrige passagers afviste køb i stedet for billetten.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2017-0247
Klageren havde ved en fejl medtaget en tidligere kundes kvittering i stedet for hans egen og hans 2 medpassagerers billet.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2012-0297
Medtog forrige kundes kvittering for afbrudt køb i stedet for en billet.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2012-0330
Medtog forrige passagers kvittering.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2010-0001
Medtog forrige passagers kvittering.
24. juni 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2009-0285
Medtog forrige passagers kvittering.
5. maj 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold