Gå til sidens indhold

Medtog ikke alle billetter fra automaten

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2018-0187
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren og dennes medrejsende købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret, da bankudskrift bekræfter købet, og de tidligere har rejst samlet på én DSB-billet. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ikke ved kontrollen i metroen den 20. juli 2018 kunne forevise gyldig rejsehjemmel, og kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ifølge selvbetjeningsprincippet er det passagerens eget ansvar under hele rejsen at kunne forevise gyldig rejsehjemmel og ved modtagelsen af rejsehjemmelen at sikre sig, at det udleverede svarer til et ønskede. Mindretallet fandt ligeledes, at kontrolafgiften blev pålagt med rette, men fandt imidlertid, at Metro Service burde imødekomme klager anmodning om annullering af afgiften, bl.a. fordi det af klagers kontoudskrift fremgår, at klager har købt to biletter i automaten.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2018-0093
Kontrolafgift grundet manglende billet til et barn. Klageren købte en børnebillet og en voksenbillet med medtog kun voksenbilletten fra billetautomaten.
3. oktober 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2017-0150
Klageren medtog kun sin cykelbillet fra automaten og ikke billetten til sig selv.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2017-0196
To ægtepar rejste sammen på ferie i København. På deres vej ud til lufthavnen, købte de 4 billetter, men med tog én billet som gældende for fire rejsende fra automaten. Ankenævnet lægger blandt andet til grund, at klagerne ikke undersøgte billetten nøjere og derfor ikke sikrede sig, at det købte svarede til det udleverede, således som det fremgår af de landsdækkende rejseregler.
9. november 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0236
Medtog kun den ene af to billetter fra automaten. klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0289
Dissens. Medtog kun den ene af to billetter fra automaten. Flertallet udtaler, at uanset om der på bussen kun blev udstedt én billet til 2 rejsende, så finder vi, at billetten fra metroens billetautomat efter sit indhold sammenholdt med, at der kun blev udstedt én billet, med tilstrækkelig tydelighed angiver, at den kun var gyldig for én person. Vi har endvidere lagt vægt på, at der fandtes tilstrækkelig og tydelig information på Frederiksberg st. vedrørende billetter og zoner, hvorfor klageren skulle have orienteret sig bedre inden påstigning på metroen. To medlemmer udtaler, vi finder, at det må komme klageren til gode, at billettens tekst ikke er tilstrækkelig tydelig. Det var ikke tydeligt for klageren, at billetten kun gjaldt for én person, da der ikke stod et 1-tal foran ”voksen” eller fremgik anden information, som indikerede, at billetten kun gjaldt for én person. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0192
Klageren købte en billet i billetautomaten på Aarhus st., men medtog ikke billetten med derimod en pladsbillet til 0 kr. udstedt til strækningen Fredericia - København H. Efterfølgende indsendelse af bankudskrift, kan efter ankenævnets faste praksis ikke føre til et andet resultat. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0097
Medtog ikke sin billet fra automaten, da hun glemte denne og var stresset, da toget kom. Klageren ikke medhold.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0105
Det beroede på klagerens eget forhold, at der blev bestilt 2 tillægsbilletter, og at han kun medtog den ene billet.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0135
Klageren og dennes ægtefælle købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun én billet og troede denne gjaldt for to personer.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0166
Klageren og hans ægtefælle medtog kun ene billet fra atutomaten, efter at have købt billet til to personer. Det beroede på klagerens og ægtefællens forhold, at de enten glemte at medtage den anden billet eller ikke ventede på, at denne blev udskrevet.
7. november 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2016-0083
Kontrolafgift for manglende billet. Klageren købte to billetter en til sig selv og en til sin cykel, men medtog kun cykelbilletten.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog ikke alle billetter fra automaten 2015-0188
Kontrolafgift for manglende billet. Klageren og dennes medrejsende købte 2 billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene.
23. februar 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold