Gå til sidens indhold

Medtog kun den ene billet (samt kvittering)

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2018-0020
Ingen billet. De var to rejsende men medtog kun en billet fra automaten, hvorfor den ene passager blev pålagt en kontrolafgift. Bankudskrift for de to billetter indsendt efterfølgende.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2016-0170
DISSENS. Klageren medtog kun den ene af 2 billetter, da han opfattede teksten på billetten - ***Fra zone 1/2*** som ***Fra zone 1 til 2 personer***. Et flertal i ankenævnet udtalte: ..***Vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi har ved denne afgørelse fundet, at billetten efter sit indhold sammenholdt med, at der kun blev udstedt én billet, med tilstrækkelig tydelighed angiver, at den kun var gyldig for én person. Vi har endvidere lagt vægt på, at der fandtes tilstrækkelig og tydelig information på Frederiksberg st. vedrørende billetter og zoner, hvorfor klageren skulle have orienteret sig bedre inden påstigning på metroen. ....Vi bemærker dog, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis Metro Service ændrer billetterne ved at sætte et 1-tal foran ”voksen”, så det gøres tydeligere for passagerne, at billetten kun er gældende for én passager. ***
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2016-0211
Klageren købte to billetter og medtog én billet og to kvitteringer fra tidligere kundes køb. Billetterne blev udskrevet med 13 sekunders mellemrum. Klageren undersøgte ikke billetterne nøjere og derfor ikke sikrede sig, at det købte svarede til det udleverede. Klageren ikke medhold. A
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2016-0132
12 sekunder mellem udskrivelsen af de to billetter, men klageren medtog kun den ene. Bankkvittering for køb af to billetter ikke tilstrækkeligt til at kontrolafgiften skulle frafaldes.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2016-0010
Klageren købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene, samt en kvittering fra en anden kundes afbrudte køb. Efterfølgende bankudskrift kunne ikke føre til frafald af kontrolafgiften.
14. juni 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2015-0177
Klageren købte to billeter fra billetautomaten med medtog kun én billet samt èn kvittering for købet. Efterfølgende bankudskrift kunne ikke medføre frafald af kontrolafgiften.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2015-0140
Klageren forvekslede en kvittering fra billetautomaten, som værende en billet. Klager ikke medhold.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0326
Havde købt to billetter i billetautomat til 2 rejsende, men kun medtaget den ene billet samt kvittering. Havde klageren undersøgt billetten inden påstigning på metroen, ville det have været åbenbart for ham, at han ikke havde medtaget begge billetter. At man ved køb af billetter i DSB's billetautomater via et aktivt valg kan få udskrevet flere billetter på samme talon, kan ikke føre til andet resultat.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0435
Svenske turister købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Klageren havde ikke undersøgt talonen inden påstigning af metroen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0265
Klageren medtog to ud af tre billetter fra billetautomaten og undersøgte ikke billetterne, inden han og hans to medrejsende steg på metroen, hvorfor han ikke opdagede, at kun to af dem havde gyldig billet.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0265
Tog kun to ud af tre købte billetter i billetautomaten. Gik ud fra at den ene var kvittering, og den anden var billet til alle tre personer men undersøgte ikke billetterne inden påstigning på metroen.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0272
Klageren medtog kun en af de to betalte billetter fra automaten og undersøgte ikke billetten, inden han og hans medpassager steg ind i metroen, hvorfor han ikke opdagede, at de kun havde én og ikke to gyldige billetter.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0272
Tog kun én af to printede billetter fra billetautomaten. Undersøgte ikke om billetten var gældende for én eller to personer, inden han og hans medpassager steg ind i metroen. Efterfølgende indsendelse af bankudskrift kan ikke føre til andet resultat, da billetten skal kunne forevises ved kontrollen.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2013-0178
Klageren og hendes datter medtog kun den ene af to betalte billetter fra billetautomaten.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2009-0288
Medtog kun den ene af to billetter.
24. juni 2010 Metro Trafikvirksomheden medhold